“พาณิชย์”เตรียมเปิดตัวมหกรรม Live Commerce ไทย-จีน นำร่อง 29 พฤษภาคมนี้ เชิญอินฟลูเอนเซอร์จีน มาไลฟ์สดขายสินค้าในงานแสดงสินค้า THAIFEX-Anuga Asia 2024 พร้อมจัดงานใหญ่ช่วงปลายเดือนกรกฎาคม - ต้นเดือนสิงหาคม 2567 มีอินฟลูเอนเซอร์จีนไลฟ์สดขายสินค้าไทย มั่นใจช่วยเพิ่มยอดส่งออกได้อีกเพียบ

นายภัณฑิล จงจิตรตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ Big data และอินฟลูเอนเซอร์เพื่อการค้า ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาความคืบหน้าการเตรียมการจัดมหกรรม Live Commerce ไทย-จีน โดยกำหนดเปิดตัวในวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ช่วงการจัดงานแสดงสินค้า THAIFEX-Anuga Asia 2024 ตามนโยบายของนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ต้องการใช้อินฟลูเอนเซอร์มาช่วยขับเคลื่อนการค้า การส่งออกของประเทศ เพราะเป็นช่องทางใหม่ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน โดยเฉพาะตลาดจีน ที่มีโอกาสสูงมาก

กระทรวงพาณิชย์มีกำหนดจัดมหกรรม Live Commerce ไทย-จีน ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม - ต้นเดือนสิงหาคม 2567 โดยจะใช้อินฟลูเอนเซอร์ที่มีชื่อเสียงในประเทศจีนมาไลฟ์สดขายสินค้าไทย ขณะนี้ ได้มีการเตรียมจัดตั้งคณะทำงานเพื่อคัดเลือกสินค้า โดยคาดว่าจะมีผู้ประกอบการจากกลุ่มสินค้าต่างๆ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยว อัญมณีและเครื่องประดับ สินค้าแฟชั่น เข้าร่วมหลายรายการ นอกจากนี้ ยังมีการวางแผนจัดช่วงไฮไลต์สำหรับสินค้า Soft Power เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน และมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้/แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการคู่ขนานกับการจัดกิจกรรมไลฟ์สดด้วย

โดยก่อนถึงการจัดมหกรรมใหญ่ กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้เตรียมจัดกิจกรรมนำร่องในช่วงงาน THAIFEX-Anuga Asia 2024 วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 โดยได้เชิญอินฟลูเอนเซอร์จากประเทศต่างๆ มาร่วมงาน และร่วมไลฟ์สดขายสินค้าอาหารที่นำมาจัดแสดงภายในงาน ซึ่งมั่นใจว่าจะช่วยสร้างการรับรู้สินค้าอาหารไทย และเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าอาหารไทยอีกทางหนึ่ง นอกเหนือจากการจัดเจรจาจับคู่ธุรกิจภายในงาน ที่มีการเชิญผู้ซื้อ ผู้นำเข้า มาชมงานและเจรจาธุรกิจอยู่แล้ว

 “กระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญกับการหาตลาดใหม่ และการนำเครื่องมือที่ทันสมัยมาใช้ในการส่งเสริมและผลักดันการส่งออกสินค้าไทย การที่เลือกจีนเป็นตลาดนำร่องเนื่องจากจีนเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าในด้านระบบและมีประสบการณ์อันยาวนานในการทำการค้าผ่านอินฟลูเอนเซอร์โดยการไลฟ์สด อินฟลูเอนเซอร์จีนมีผู้ติดตามจำนวนมหาศาล และผู้บริโภคจีนก็มีกำลังซื้อที่สูงมาก การจัดมหกรรมครั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ไม่ได้หวังผลเพียงยอดขายหลังงานจบเท่านั้น แต่เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SME จะได้รับเครื่องมือในการค้าขายชิ้นใหม่ เป็นองค์ความรู้ในการขายสินค้าผ่านอินฟลูเอนเซอร์ และสำหรับอินฟลูเอนเซอร์ไทยซึ่งเป็นเทรนด์อาชีพใหม่ ก็จะได้โอกาสเรียนรู้จากตัวอย่างของประเทศที่มีประสบการณ์จากการจัดงานนี้ด้วย” นายภัณฑิลกล่าว

นายภัณฑิลกล่าวว่า สำหรับความก้าวหน้าการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ Big Data และอินฟลูเอนเซอร์เพื่อการค้าของกระทรวงพาณิชย์ ล่าสุดได้มีการพัฒนาผู้ประกอบการและขยายช่องทางการค้าออนไลน์ทั้งในประเทศและข้ามพรมแดน โดยจัดอบรมเสริมสร้างความรู้และทักษะที่จำเป็นให้แก่ผู้ประกอบการไทย ทั้ง SMEs และผู้ประกอบการชุมชน มีการสร้างและส่งเสริมอินฟลูเอนเซอร์เพื่อการค้าและมีการใช้อินฟลูเอนเซอร์ที่มีชื่อเสียงมาช่วยประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าไทย

สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th หรือสายตรงการค้าระหว่างประเทศ โทร 1169