วันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. ณ สมาคมคนพิการจังหวัดอ่างทอง ตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง นายพิริยะ  ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ “ฝึกอบรม การชงกาแฟ และเครื่องดื่ม สร้างงาน สร้างอาชีพให้คนพิการและผู้ดูแล” และมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้ผ่านการอบรม จำนวน 40 คน โดยมี นายกสมาคมคนพิการจังหวัดอ่างทอง และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธี 

     

สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 เมษายน 2567 ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ สามารถเรียนรู้เทคนิควิธีการชงชา กาแฟ และเครื่องดื่มชนิดต่างๆ การจัดจำหน่าย การเลือกบรรจุผลิตภัณฑ์ที่จะใส่กาแฟขาย การคำนวณต้นทุน และการกำหนดราคาที่เหมาะสม เพื่อดึงดูดผู้บริโภคให้เกิดความพึงพอใจในราคา รสชาติ และบริการ ซึ่งคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ จะต้องสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริง และต่อยอด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ไม่เป็นภาระของสังคม