นายไชย ไชยวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รับรางวัล TOP CEO Thailand 2023 ตอกย้ำการเป็นผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และศักยภาพการเป็นผู้นำที่โดดเด่น จากการประกาศรางวัล "2023 ASIA CEO SUMMIT & AWARD CEREMONY” หรือรางวัลสุดยอดผู้บริหารและแบรนด์ชั้นนำในเอเชีย โดยมี นางวรรณี ลีลาเวชบุตร ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร บริษัท นิโอ ทาร์เก็ต จํากัด ประเทศไทย เป็นผู้แทนมอบ ณ อาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่ 

การประกาศรางวัล "2023 ASIA CEO SUMMIT & AWARD CEREMONY” จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 โดยความร่วมมือของ บริษัท อินฟลูเอ็นเชี่ยล แบรนด์ ประเทศสิงคโปร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและสำรวจข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภคในเอเชีย และบริษัท นิโอ ทาร์เก็ต จำกัด ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารแบรนด์ และภาพลักษณ์องค์กร ร่วมกันคัดเลือกผู้นำองค์กรที่มีคุณสมบัติโดดเด่นในด้านการบริหารงาน มีวิสัยทัศน์ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรขององค์กร ให้มีความแข็งแกร่ง เพื่อเสริมสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่