สัปดาห์พยากรณ์ / ภิญโญ พงศ์เจริญ  

พยากรณ์ระหว่างวันเสาร์ที่ 27 เม.ย. – วันศุกร์ 3 พ.ค. 2567

 

ชาวราศีเมษ (ARIES)

หรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 13 เมษายน  ถึง 14 พฤษภาคม

ดาวพฤหัสบดีทับราศีเกิดส่งผลให้ประสบความสำเร็จทั้งทางด้านการงาน การเงินและชื่อเสียงเกียรติยศ  จะได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีขึ้น การเรียนการศึกษาก็จบลงด้วยคะแนนเกรดที่ดี  ประสบความสำเร็จในการแสวงหาลาภผล  มนุษย์เงินเดือนก็ได้ขึ้นเงินเดือน  ประกอบกิจการใดๆ ก็ทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มมากขึ้น มีรายได้พิเศษเข้ามาหลายทางทำให้มีกำลังทางการเงินสามารถจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น จะได้หลักทรัพย์  มีบ้านที่ดินและยวดยานพาหนะ เป็นต้น  ส่วนการสมาคมนั้นจะมีเพื่อนใหม่เพิ่มขึ้นหลายคน แต่ละคนล้วนต่างอายุและเป็นคนมีเกียรติในสังคมเป็นคนดีมีความรู้ความสามารถ การวิ่งเต้นติดต่อเจรจาประสานงานจะประสบความสำเร็จ จะได้รับเกียรติมอบหมายให้ทำงานสำคัญเป็นงานที่มีความรับผิดชอบสูง จึงควรอยู่บนหลักการและเหตุผล รู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวตามความจำเป็น ควรมีความรอบคอบและระมัดระวังอารมณ์ของตนให้ดี ควรรับฟังคำแนะนำของคนรอบข้างไว้บ้าง

ชาวราศีพฤษภ (TAURUS)

หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 15  พฤษภาคม ถึง 15  มิถุนายน

กระทำการสิ่งใดควรระมัดระวัง จะเก็บรายได้ทรัพย์สินไว้ไม่อยู่ มักจะมีเรื่องสูญเสียทรัพย์สินเงินทองเนืองๆ ผลประโยชน์ผลกำไรที่หามาได้จะมีการใช้จ่ายหร่อยหรอหมดไป  ผู้ใหญ่จะเจ็บป่วยสูญเสียหรือไม่ให้การสนับสนุนเหมือนแต่ก่อน มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโยกย้ายบ้านเรือนที่อยู่อาศัยสำนักงาน ดาวเจ้าเรือนลาภะโคจรในภพวินาศน์ การทำมาหาได้ รายได้และผลประโยชน์ไม่คงที่ไม่สม่ำเสมอ  จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด จะมีเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งลี้ลับเข้ามาเกี่ยวข้อง ผู้หลักผู้ใหญ่บางคนหนุนหลัง แต่ยังมีผู้ใหญ่บางคนทำตนเป็นศัตรูลับคอยเพ่งเล็งจ้องจับผิด ระวังมิตรสหายที่คุ้นเคยจะแปรพักตร์ มีการหลบหลู่ ทรยศหักหลัง จะมีเรื่องเสียใจร้อนใจเพราะเพื่อนฝูง มีโอกาสได้เดินทางไกลอย่างกะทันหัน กระทำการใดควรรอบคอบระมัดระวังให้ดี จะประมาทไม่ได้เด็ดขาดเพราะจะเกิดการผิดพลาดได้ง่าย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรระมัดระวังเรื่องการใช้วิชาการจะเกิดความผิดพลาด 

ชาวราศีมิถุน(GEMINI)

หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่  16 มิถุนายน  ถึง 16  กรกฎาคม

ดาวพฤหัสบดีในราศีเมษภพลาภะ ได้มาตรฐานราชาโชคทำให้มีโชคลาภ จะมีงานสำคัญที่ดีเข้ามาให้ทำมิได้ขาด  การงานประสบความสำเร็จโดยไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยมากนัก มีรายได้ลาภผลเข้ามาอยู่เนืองๆ จะได้หลักทรัพย์ มีทรัพย์สินเงินทอง มีรายได้ผลประโยชน์เพิ่มมากขึ้น มีโอกาสได้ทำงานสังคมมากขึ้น มีผู้ใหญ่ผู้อุปถัมภ์คอยให้การช่วยเหลือสนับสนุนด้วยดี มีเพื่อนใหม่ๆ เพิ่มขึ้นหลายคน เป็นผู้ใหญ่คนมีเกียรติในสังคมเป็นคนดีมีความรู้ความสามารถ เป็นนักบวช ครูบาอาจารย์ แพทย์ นักกฎหมาย คนมีความรู้ความสามารถ การวิ่งเต้นติดต่อเจรจาประสานงานจะมีมากขึ้น จะได้ตำแหน่งที่สำคัญ และได้รับมอบหมายให้ทำงานสำคัญที่มีความรับผิดชอบสูง  ควรรับฟังคำแนะนำของผู้ใหญ่ผู้รอบรู้และคนรอบข้างไว้บ้าง มีโอกาสได้เดินทางไกล จะมีการเดินทางไปร่วมกิจกรรมสำคัญ มีโอกาสได้รู้จักกับบุคคลในระดับสูง บุคคลแปลกหน้าต่างถิ่นต่างแดน เป็นห้วงเวลาที่มีความเพียรพยายามและความตั้งใจในการทำงานสูง จะทำการใดก็จะประสบความสำเร็จ  จะได้หลักทรัพย์  บ้านเรือนที่อยู่อาศัยที่ดินและยวดยานพาหนะ

ชาวราศีกรกฎ

(CANCER) หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่  17  กรกฎาคม   ถึง  16  สิงหาคม

ดาวพฤหัสบดีในราศีเมษภพกัมมะได้มาตรฐานราชาโชค มีโชคดีเรื่องการงาน จะได้ทำงานชิ้นสำคัญๆ ได้ตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีขึ้น จะได้เป็นใหญ่เป็นโต  มีโอกาสได้ร่วมจัดตั้งองค์กร ได้ทำงานสำคัญ มีงานเข้ามาให้ทำมากขึ้น การงานอยู่ในเกณฑ์ดี จะได้รับความนิยมชมชอบจากผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงาน มีมิตรสหายชักชวนเข้าหุ้นส่วน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี ทำให้ประสบความสำเร็จด้านการงาน มีชื่อเสียงเกียรติยศ จะได้เลื่อนยศ เลื่อนขั้นชั้นตำแหน่งหน้าที่การงานที่สำคัญกว่าเดิม มีผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มมากขึ้น  มีความสุขุมรอบคอบ  มีความเพียรพยายามสูง จะสามารถฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการงานไปได้  ถึงแม้จะมีปัญหาอยู่บ้างก็สามารถคลี่คลายลงได้ มีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่การงาน การงานควรมีความรอบคอบ ทำอะไรจะสำเร็จลุล่วงได้อย่างรวดเร็ว มีโอกาสได้ศึกษาอบรมแสวงหาความรู้เพิ่มเติม ความรู้ที่ได้มาสามารถนำมาใช้ในการพัฒนาการงานได้เป็นอย่างดี จะได้ร่วมงานกับคนต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษา

ชาวราศีสิงห์ (LEO)

หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่  17  สิงหาคม   ถึง  16  กันยายน

ดาวพฤหัสบดีโคจรอยู่ในราศีเมษเรือนศุภะเป็นธรรมเกณฑ์จร ความดีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยคุ้มครองเจ้าชะตา จะได้รับผลประโยชน์จากผลงานเก่าๆ ที่ทำไว้ ทำให้ประสบความสำเร็จมีเกียรติยศ จะได้รับการเคารพนับถือจากผู้ใหญ่ในสังคม มีความสนใจเรื่องศาสนา ปรัชญา ศาสตร์ลึกลับ และวิถีการดำเนินชีวิต วิถีการดำเนินชีวิตจะมีการพัฒนาปรับปรุงให้เป็นระเบียบเรียบร้อยดีขึ้น จะได้ศึกษาเล่าเรียนทั้งทางโลกและทางธรรมในระดับที่สูงขึ้น สภาพเหตุการณ์ภายในบ้านครรลองชีวิตจะมีการปรับปรุงให้เป็นระเบียบเรียบร้อยดีขึ้น มีโอกาสได้เดินทางไกล มีการปรับปรุงตกแต่งบ้านเรือนที่อยู่อาศัยให้ดีขึ้น จะโชคดี มีชื่อเสียงเกียรติยศ ได้รับรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงาน ประสบความสำเร็จในชีวิต มีความสงบสุขร่มเย็น แต่คู่ครองจะมีเรื่องยุ่งยากเรื่องทรัพย์สินเงินทองเกี่ยวกับญาติพี่น้อง

ชาวราศีกันย์ (VIRGO)

หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่  17  กันยายน  ถึง  17  ตุลาคม

ควรเอาใจใส่ดูแลสุขภาพอนามัยความเป็นอยู่ของคู่ครองเพศตรงข้ามให้ดี เพราะอาจเจ็บป่วยหรือพลัดพราก จะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายบ้านเรือนที่อยู่อาศัยและสำนักงาน ดาวพฤหัสบดีเป็นดาวครูดาวหมอ ดังนั้น จึงมีโอกาสได้ศึกษาอบรมวิชาแปลกๆ เพิ่มเติมในระดับที่สูงขึ้นหรือดูงานต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศ จะมีการเดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างแดน จะได้ศึกษาวิชาลี้ลับ วิชาที่ปิดบังซ่อนเร้น เช่น โหราศาสตร์ ศาสนา ปรัชญาและจิตศาสตร์ เป็นต้น สนใจเรื่องความตายและความเป็นไปเบื้องหลังความตาย ใครรับเป็นศิษย์ในช่วงนี้ผู้ใหญ่ครูอาจารย์มักเจ็บป่วยพลัดพรากสุขภาพไม่ดี ท่านจะได้ร่วมประกอบพิธีรีตองสำคัญทางศาสนา เกี่ยวพันกับเรื่องการตายการพลัดพราก งานเลี้ยงส่งอำลาอาลัย จะมีความเห็นขัดแย้งกับผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ไม่ให้การสนับสนุนเหมือนเก่า ผู้ใหญ่จะเจ็บป่วยพลัดพราก มีปัญหาเก่าๆ มรดกเก่าๆ งานเก่าๆ ของเก่าๆ ที่ต้องแก้ไขสะสาง ระวังสุขภาพจะเจ็บป่วยได้ง่าย ควรรอบคอบในการใช้วิชาการเพราะมีโอกาสผิดพลาดได้ง่าย เกิดอาการเบื่อหน่ายท้อแท้ใจ

 

ชาวราศีตุลย์ (LIBRA)

หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม ถึง 16 พฤศจิกายน

ความสัมพันธ์เรื่องคู่ครองคนรักหุ้นส่วนเพศตรงข้ามจะดำเนินไปได้ด้วยดี มีสัมพันธไมตรีอันดีงาม มีการเยี่ยมเยือนซึ่งกันและกันอยู่เสมอ มีโอกาสจะได้คู่ครองหุ้นส่วน เพศตรงข้าม สมความปรารถนา เป็นคู่แบบราชาโชค คู่ครองจะมีหลักฐานดี มีความรักใคร่ช่วยเหลือกันดี เปรียบเหมือนเทพอุ้มสม จะมีการตกลงทำนิติกรรมสัญญาต่างๆ กับฝ่ายตรงข้ามเกี่ยวกับการติดต่อซื้อขาย บ้าน ที่ดินและยวดยานพาหนะ การเป็นตัวแทน นายหน้า จะประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่นขึ้น ความสัมพันธ์เกี่ยวกับคู่ครอง หุ้นส่วน เพศตรงข้ามดำเนินไปได้ด้วยดี จะได้ทำงานร่วมกับคู่ครองหุ้นส่วนเพศตรงข้ามที่ดี มีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ ผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนช่วยเหลือเป็นอย่างดี  มีความสนใจเรื่องคู่ครองคนรัก จะพบคู่ครองคนรักที่ดีงาม สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้ ชีวิตจะประสบความสำเร็จเป็นที่พึงพอใจ มีการลงทุนร่วมหุ้น ทำมาค้าขึ้น มีเงินทองไหลมาเทมา จะได้หุ้นส่วนคู่สัญญาที่เป็นคนมีความรู้ความสามารถ

ชาวราศีพิจิก (SCORPIO)

หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่  17  พฤศจิกายน   ถึง  15  ธันวาคม

บุตรบริวารมักออกนอกลู่นอกทาง ไม่ค่อยเชื่อ ฟัง ปกครองยาก จึงควรเอาใจใส่ดูแลความประพฤติและความเป็นอยู่ของบุตรบริวารให้ดี  การเจรจาเรื่องผลประโยชน์การตกลงทางธุรกิจมีปัญหาอุปสรรคถูกเลื่อนออกไป แต่จะมีโอกาสประสบความสำเร็จในภายหลัง เมื่อได้มีการแก้ไขให้เหมาะสมและลงตัว จะมีรายจ่ายเพราะบุตรบริวารเพิ่มมากขึ้น มีโอกาสได้ใช้วิชาความรู้ความสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรค กระทำการใดควรรอบคอบ ระวังเด็กๆ และผู้ใหญ่ภายในบ้านจะเจ็บป่วย ต้องมีการรักษาพยาบาลกัน จะมีปัญหาความคิดเห็นขัดแย้งกับผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชา ผู้ใหญ่จะคอยจ้องจับผิด ต้องแก้ปัญหาเรื่องการงาน งานเก่าที่คั่งค้างเป็นภาระที่หนักอึ้งที่ต้องแก้ไขจะได้รับการสะสางให้จบลงโดยเร็ว  ระวังจะมีปัญหาทางวิชาการ  จะมีศัตรูคู่แข่งทางการงานเข้ามาขอคืนดีกับท่าน ด้วยเหตุที่เป็นคนเจ้าเล่ห์ ท่านจึงไม่ควรไว้วางใจเพราะจะทำให้ท่านเสียหายในภายหลัง มีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหาได้อย่างเต็มที่

ชาวราศีธนู (SAGITTARIUS)

หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่  16  ธันวาคม  ถึง  14  มกราคม

ดาวพฤหัสบดีในภพปุตตะได้“ราชเกณฑ์” ส่งผลดีให้คุณ จะเป็นที่เคารพนับถือของบุตรบริวาร รับราชการหรืออาสาเจ้านายดี ทำให้มีความสุข สดชื่น สมหวัง จะทำตัวเหมือนเด็กๆ มีความรื่นเริงบันเทิงใจ จะได้บุตรบริวารที่ดีเพิ่มขึ้น บุตรบริวารประสบความสำเร็จ  ผู้ใหญ่ให้การยอมรับนับถือ สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้เป็นหลักฐานมั่นคง วิถีการดำเนินชีวิตดำเนินไปได้ด้วยดี จะมีความคิดริเริ่มอะไรใหม่ๆ มีความสุขสมหวังในเรื่องความรัก มีเรื่องรักๆ ใคร่ๆ เข้ามาเสมอ จะได้คู่ครองคนรักที่มีนิสัยเหมือนเด็กแต่มีสติปัญญาดี จะมีงานใหม่ๆ เข้ามาให้ทำ  จะได้รับการยอมรับจากบุคคลรอบข้างว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ จะได้รับการพิจารณาความดีความชอบ ได้รับการยกย่องให้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งและเงินเดือนเพิ่มขึ้น จะประกอบกิจการงานใดก็จะมีผลประโยชน์ เกิดผลกำไรงอกงาม บุตรบริวารจะประสบความสำเร็จเรื่องการศึกษา มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดี จะโชคดีเรื่องความรัก ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือเป็นอย่างดี

ชาวราศีมังกร (CAPRICORN)

หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่  15  มกราคม   ถึง  12  กุมภาพันธ์

ดาวพฤหัสบดีราศีเมษได้มาตรฐานราชาโชคในภพพันธุเป็นปทุมเกณฑ์ จะเป็นคนมีอุดมการณ์ มีความรับผิดชอบสูง จะมีความคิดมุ่งมั่นในการสร้างเนื้อสร้างตัว สามารถสร้างหลักฐานได้มั่นคง มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เป็นที่ยอมรับเชื่อถือของสังคม จะได้บุตรบริวารสืบสายโลหิต   จะมีอะไรดีๆ เข้ามาในชีวิตและครอบครัว มีฐานะความเป็นอยู่ที่มั่นคงดีขึ้น วิถีชีวิตครอบครัวจะเจริญรุ่งเรืองดี สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้  มีหลักฐานเป็นปึกแผ่นมั่นคง มีความโดดเด่น อยู่เย็นเป็นสุข จะมีโชคลาภความสำเร็จ ได้เลื่อนชั้นยศปรับตำแหน่ง จะได้ผลประโยชน์ตอบแทนที่พึงพอใจ จะได้หลักทรัพย์ มีบ้านเรือนที่อยู่อาศัย สำนักงาน ที่ดินและยวดยานพาหนะ หรือจะมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงพัฒนาไปในแนวทางที่ดีขึ้น จะมีการศึกษาอบรมในระดับที่สูงขึ้น  มีชื่อเสียงเกียรติยศขจรขจายเป็นที่ยอมรับนับถือของสังคม ผู้ใหญ่จะให้การเคารพนับถือ  เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการสร้างเนื้อสร้างตัว จะมีเสน่ห์ทางความรู้ความสามารถและศีลธรรมจรรยาเป็นที่ยอมรับนับถือ เป็นที่รักที่ชื่นชอบของคนทั่วไป

ชาวราศีกุมภ์ (AQUARIUS)

หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่  13  กุมภาพันธ์ ถึง 14 มีนาคม

จะส่งผลดีด้านการเจรจาติดต่อสื่อสาร การคบหาสมาคม การโฆษณาประชาสัมพันธ์ดำเนินไปได้ด้วยดี จะมีอะไรดีๆ เข้ามาในชีวิต  มีโชคลาภเกี่ยวกับการสมาคม การเดินทาง  หรือการติดต่อสื่อสารและการศึกษาเล่าเรียน จะมีคนเคารพยำเกรง พี่น้องเพื่อนฝูงจะมีหลักฐานสร้างเนื้อสร้างตัวได้ พึ่งพาอาศัยได้ จะได้คบหาสมาคมกับผู้หลักผู้ใหญ่ คนดีมีความรู้ความสามารถ การติดต่อสื่อสารการคบหาสมาคมจะโดดเด่น มีสติปัญญาแจ่มใสดีขึ้น ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดจะมีความสมัครสมานสามัคคีกันดี จะได้ยศศักดิ์หลักฐาน มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดี มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า การเจรจาติดต่อประสานงานจะประสบความสำเร็จ จะมีการเดินทาง การทัศนศึกษา การติดต่อสื่อสารคึกคัก จะได้อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร เทคโนโลยีที่ทันสมัย หรือมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น จะแวดล้อมด้วยผู้หลักผู้ใหญ่คนมีความรู้ สามารถต่อสู้แก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ได้  

ชาวราศีมีน (PISCES)

หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่  15  มีนาคม ถึง  12 เมษายน

จะทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง จะสามารถสร้างหลักฐานได้มั่นคงแบบค่อยเป็นค่อยไป ค่อยๆ ไต่เต้าขึ้นไป ค่อยๆ สร้างฐานะได้สำเร็จ ผู้หลักผู้ใหญ่คนมีความรู้ความสามารถจะให้การช่วยเหลือสนับสนุนเรื่องทรัพย์สินเงินทองและการงานเป็นอย่างดี จะมีความคิดริเริ่มอะไรใหม่ๆ ในการแสวงหาทรัพย์สินเงินทอง ทำให้ประสบความโชคดีมีความสำเร็จทางด้านการงานและการเงิน มีรายได้ผลประโยชน์และโชคลาภบ่อยๆ  จะมีทรัพย์สินเงินทองเพิ่มพูนมากขึ้น มีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถและคุณธรรมนำหน้าเพื่อแสวงหาทรัพย์สินเงินทอง จะได้ทรัพย์สินเงินทองเพราะไหวพริบปฏิภาณ การงานและการเงินพัฒนาไปได้ด้วยดี คณะทำงานมีความสมัครสมานสามัคคีกันดี จะได้เลื่อนชั้นยศตำแหน่งและเงินเดือน มีรายได้ผลประโยชน์ตอบแทนเป็นที่พึงพอใจ มีโอกาสในการลงทุนเพื่อแสวงหาทรัพย์สินเงินทอง การร่วมหุ้นลงทุนจะประสบความสำเร็จได้ผลกำไรงอกงามดี มีเงินทองหมุนเวียนดี จะได้ผลประโยชน์ตอบแทนเป็นที่พึงพอใจ