บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยนายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยนางสาวสุดาวรรณ อริยะทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานทรัพยากรบุคคล รับรางวัล “Global Best Employer Brand Awards 2024” รางวัลสุดยอดนายจ้างระดับโลกจาก The Employer Branding Institute และ World HRD Congress ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจากแนวทางการปฏิบัติด้านบุคลากร วัฒนธรรมองค์กร การส่งเสริมความหลากหลายและการโอบรับความแตกต่าง การเติบโตและพัฒนาด้านอาชีพ และการส่งเสริมสมดุลชีวิต ซึ่งรางวัลอันทรงเกียรติระดับโลกในครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำความเป็นเลิศด้านการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลตามค่านิยมองค์กร “The PruWay" และความมุ่งมั่นในการดูแลสุขภาวะที่ดีของพนักงานแบบองค์รวม ด้วยตระหนักว่าบุคลากรคือ ฟันเฟืองสำคัญในการนำองค์กรสู่การเติบโตที่ยั่งยืน 

 นอกจากนี้ในปี 2566 และเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ยังได้รับรางวัลสุดยอดนายจ้างในระดับประเทศ และระดับเอเชียจากเวทีนี้อีกด้วย