SME D Bank ตอกย้ำบทบาทการเป็นผู้นำธนาคารเพื่อการพัฒนา ยกระดับบริการพัฒนาผู้ประกอบการอีกขั้น เปิดตัวแพลตฟอร์มอัจฉริยะ “DX by SME D Bank” บูรณาการหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษากว่า 50 แห่งในรูปแบบ SMEs Total Solution Center จัดเต็มบริการเสริมแกร่งธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีตอบครบจบทุกความต้องการในจุดเดียว เช่น บริการ E-Learning ความรู้สำคัญศึกษาได้ด้วยตัวเอง 24 ชม.,ระบบที่ปรึกษาธุรกิจ SME D Coach,ช่องทางขยายตลาด SME D Market, ตรวจสุขภาพธุรกิจ Business Health Check และลงทะเบียนร่วมกิจกรรมเพิ่มศักยภาพ พร้อมรับสิทธิประโยชน์ SME D Privilege มากมาย

นายประสิชฌ์ วีระศิลป์ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank มอบหมาย นายโมกุล โปษยะพิสิษฐ์ รองกรรมการผู้จัดการ กล่าวในงานเปิดตัวแพลตฟอร์ม “DX by SME D Bank” ว่า SME D Bank ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐที่มุ่งมั่น “เติมทุนคู่พัฒนา” ได้ยกระดับบริการอีกขั้น สนับสนุนเอสเอ็มอีไทยสามารถปรับตัวก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลอีกทั้ง เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน สร้างสังคมผู้ประกอบการ และเติบโตอย่างยั่งยืน จึงเปิดตัวแพลตฟอร์ม    “DX by SME D Bank” (dx.smebank.co.th) มีจุดเด่นเชื่อมโยงบริการและศักยภาพเด่นของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ มากกว่า 50 แห่ง มาตอบความต้องการผู้ประกอบการเอสเอ็มอีอย่างครบถ้วนในจุดเดียว ในรูปแบบ SMEs Total Solution Center สร้างความสะดวกสบาย และง่ายต่อการเข้าถึง สามารถใช้งานได้กับทุกอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน

แพลตฟอร์ม “DX by SME D Bank” มีโมดูลบริการสำคัญสำหรับผู้ประกอบการ เช่น 1. E-Learning รวบรวมความรู้สำคัญ ช่วยเพิ่มศักยภาพการประกอบธุรกิจ เรียนรู้ได้ด้วยตัวเองตลอด 24 ชม. เบื้องต้นมีมากกว่า    30 หลักสูตร เรียนจบรับเอกสารการันตี (E-Certificate)  2. SME D Coach ที่ปรึกษาธุรกิจจากโค้ชมืออาชีพกว่า       30 ท่าน เลือกรับการปรึกษาได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์  อีกทั้ง นัดหมายล่วงหน้าตามสะดวกแบบใกล้ชิดตัวต่อตัว         3. SME D Market ช่องทางขยายตลาดด้วย E-marketplace และจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) 4. Business Health Check ระบบตรวจสุขภาพธุรกิจได้ด้วยตัวเอง และ 5.SME D Activity ระบบจองเข้าร่วมกิจกรรมเติมความรู้จัดต่อเนื่องตลอดทั้งปี ในหัวข้อสำคัญ เช่น บริหารจัดการธุรกิจ นวัตกรรม เทคโนโลยี มาตรฐาน การตลาด การเงิน และเตรียมพร้อมเข้าถึงแหล่งเงินทุน เป็นต้น  

นอกจากนั้น ยังมีพิเศษสิทธิประโยชน์ (SME D Privilege) สำหรับผู้สมัครมาเป็น “DX MEMBER” อีกมากมาย ตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ เช่น รับสิทธิจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) อุดหนุนค่าใช้จ่ายการพัฒนาผู้ประกอบการ แบบร่วมจ่าย (co-payment) มูลค่าสูงสุดถึง 200,000 บาท,    กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ดีพร้อม) เพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน ผ่านโครงการ “ติดปีกเอสเอ็มอี หลักทรัพย์ไม่มี     ดีพร้อมค้ำประกันให้”, รับสิทธิ Builk โค้ด 1 โครงการฟรี บน BUILK.COM และรับส่วนลด 20% สำหรับ Training Workshop , สิทธิทดลองขายสินค้าบนแพลตฟอร์ม amazon.com ระยะเวลา 3 เดือน , TikTok Ads Credit เครดิตโฆษณาช่วยกระตุ้นยอดขายสร้างรายได้ให้กับธุรกิจบน TikTok for Business , BEECY มอบสิทธิ์ทดลองใช้ระบบ ERP การบริหารจัดการร้านค้า ระยะเวลา 3 เดือน , Aappoint เตรียมระบบจองโต๊ะร้านอาหารเพิ่มยอดขาย ให้ใช้งาน 3 เดือน เป็นต้น ตั้งเป้าหมายปี 2567 จะมีผู้สมัครเป็น “DX MEMBER” กว่า 20,000 ราย

โดยสมัครสมาชิก “DX MEMBER” เพื่อรับบริการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้ง่าย ๆ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ dx.smebank.co.th หรือสแกน QR Code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ หรือผ่าน  Line OA : @DX By SME D Bank จากนั้น ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 1.กดลงทะเบียนสมาชิก 2. ขอความยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคล 3. กรอกข้อมูลส่วนตัว 4. กดขอรหัส OTP ผ่านเบอร์โทรศัพท์ / อีเมล 5. เลือก “ใช่ ทำตอนนี้” 6. ทำแบบประเมินธุรกิจเบื้องต้น 7. กดแก้ไขโปรไฟล์ผู้ประกอบการ 8. กรอกข้อมูลส่วนกิจการพร้อมกดบันทึก 9. สมัครสมาชิกสำเร็จ  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Call Center 1357

ทั้งนี้ ในงานเปิดตัวแพลตฟอร์ม “DX by SME D Bank” ได้รับเกียรติจากผู้บริหารหน่วยงานพันธมิตรร่วมแสดงความยินดี และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น  นางสาวธนัฏฐ์ภร บุญธรธนาทรัพย์ รองผู้อำนวยการฝ่าย รักษาการแทนผู้อำนวยการ ฝ่ายสนับสนุนองค์ความรู้และระบบให้บริการ SMEs สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอล (DEPA) ดร.วรวิทย์  จิรัฐิติเจริญ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ดีพร้อม)   นายเอก บูรพวงศ์ กรรมการสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI)  นายภัทรศักดิ์ วงษาบุตร Marketing Director บริษัท ซีเนียร์ซอฟท์ ดีเวลลอปเม้น จำกัด  นางสาวปรียาภรณ์ ปรางค์จันทร์ Chief Financial Officer บริษัท บิลล์ วัน กรุ๊ป จำกัด (builk) นางสาวสิรพันธ์ สินเจิมสิริ กรรมการ บริษัท ทรีนิตี้ รูทส์ จำกัด (beecy) นางสาววริศรา บุญเทียม Chief Operating Officer บริษัท แอพพ้อยท์เม้นท์ เอนี่แวร์ จำกัด (Aappoint) นายธนพงศ์ วงศ์ชินศรี CEO บริษัท เพนกวินเอ็กซ์ จำกัด  นายอภิวัฒน์ หวังมีชัย CEO บริษัท บนกองเงินกองทุน แอคเคาท์ติ้ง จำกัด  นายณัฐพล ม่วงทำ เจ้าของเพจ การตลาดวันละตอน และนางสาวอนัญญา โตแสงชัย ผู้บริหาร บริษัท ไฮโรโซไซตี้ จำกัด เป็นต้น

#SMEDBank #เอสเอ็มอี #ยุคดิจิทัล #ข่าววันนี้