นายประสิทธิ์ สาขา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 รับมอบอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้ “โครงการแก้ไขจุดเสี่ยงเพื่อลดอุบัติภัยบนท้องถนน” จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายธนเดชบดินทร์ เมธีธนานุกุล ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทนสกลนคร เป็นผู้แทนบริษัทฯ ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ได้แก่ เสาไฟโซล่าเซลล์ หมุด 360 สีเหลือง Road Stud สีขาว ป้ายเตือน ต.63 เป้าสะท้อนแสงติดแบริเออร์ และเส้น Rumble strip เพื่อติดตั้งป้ายเตือนจุดเสี่ยงบริเวณทางโค้งหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายลที่มักเกิดอุบัติเหตุทางถนนขึ้นบ่อยครั้ง อันเป็นการช่วยป้องกันและลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ณ โค้งอุทยานแห่งชาติภูผายล ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร


สำหรับ “โครงการแก้ไขจุดเสี่ยงเพื่อลดอุบัติภัยบนท้องถนน” บริษัทฯ ตระหนักถึงความสูญเสียจากปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ที่เพิ่มมากขึ้นทุกขณะ อันเป็นสาเหตุของการบาดเจ็บ พิการ และเสียชีวิตของคนไทย จึงร่วมบูรณาการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2567 นี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการสำรวจและคัดเลือกจุดเสี่ยงจากทั่วประเทศ เพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบในการดำเนินงานจัดการแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน และเตรียมขยายผลโครงการฯ โดยมีกำหนดส่งมอบป้ายเตือนจุดเสี่ยงในพื้นที่ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดพังงา กระบี่ และภูเก็ต จำนวน 3 จุด ในเดือนพฤษภาคมเป็นลำดับถัดไป

​​​​​​​ ​​​​​​​