วันที่ 22 เม.ย.2567 เวลา 13.30 น. ที่รัฐสภา นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กล่าวถึงกรณีที่นายสุทิน คลังแสง รมว.กลาโหม มีข้อเสนอให้สภากลาโหมเห็นชอบร่างแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่…) พ.ศ. … และร่างพ.ร.บ.ธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่…) พ.ศ. … เพื่อป้องกันการรัฐประหารว่า ความจริงร่างพ.ร.บ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม เป็นกฎหมายฉบับแรกๆที่พรรคก้าวไกลยื่นให้มีการแก้ไขต่อสภาฯ และเห็นว่าเป็นร่างกฎหมายที่มีความสำคัญ หรือมีความจำเป็นที่ต้องมีการแก้ไขเพื่อยืนยันหลักการว่ากองทัพควรอยู่ภายใต้รัฐบาลพลเรือน ดังนั้น เป็นเรื่องดีที่ทางรัฐบาลเห็นความจำเป็นในการแก้ไขร่างดังกล่าว เพียงแต่อยากให้เนื้อหาแก้ไขที่แก่นสารโดยแท้จริง ซึ่งตัวแปรสำคัญคือจะปฏิรูปเรื่องอำนาจที่มาของสภากลาโหมอย่างไร

นายพริษฐ์ กล่าวต่อว่า หากเป็นร่างที่เสนอโดยพรรคก้าวไกลจะเห็นว่าปรับในส่วนของอำนาจที่เปลี่ยนจากเดิม คือสภากลาโหมมีอำนาจเหนือกว่ารมว.กลาโหมที่เป็นตัวแทนของรัฐบาลพลเรือน ทำให้บทบาทของสภากลาโหม เป็นเหมือนสภาที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ ให้ข้อมูลกับตัวแทนของรัฐบาลพลเรือน ส่วนที่มาจะมีการปรับสัดส่วนให้มีตัวแทนที่เชื่อมโยงกับรัฐบาล และพลเรือนมากขึ้น ไม่ได้เป็นเหมือนปัจจุบันที่ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการทหาร

“ต้องรอดูว่าร่างแก้ไขพ.ร.บ. จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม ของรัฐบาลจะแก้ไขเรื่องที่มาของอำนาจสภากลาโหมเช่นไร แต่เป็นเรื่องที่ดีที่รัฐบาลเห็นความจำเป็นของการแก้ไขร่างนี้”นายพริษฐ์ กล่าว