เพจเฟซบุ๊ก "วัดศรีรัตนธรรมาราม โดย หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร" ได้โพสต์รูปภาพ "โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 2567" พร้อมระบุข้อความว่า วันอังคารที่ 10 เมษายน 2567 วันที่ 8 ของโครงการฯ พระมหาศรัณ สารธมฺโม เมตตาบรรยายสมาธิ หัวข้อ จุดเริ่มต้น และการบริกรรม

พระอาจารย์โกมินทร์ อรินฺทโม หัวหน้าฝ่ายอรัญวาสี วัดศรีรัตนธรรมาราม เมตตาให้โอวาทธรรมแก่สามเณรใหม่ในช่วงเย็น โดยมีการบรรยายสมาธิแก่สามเณรใหม่ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ นำสามเณรปฏิบัติข้อวัตร ปัด กวาด เช็ด ถู เสนาสนะ ทำวัตรสวดมนต์เย็น ปฏิบัตินั่งสมาธิ และรับฟังโอวาทธรรมจากพระอาจารย์

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2567

ระหว่างวันที่ 3-27 เมษายน 2567 ณ วัดศรีรัตนธรรมาราม จังหวัดสมุทรปราการ ติดต่อสอบถาม 064 905 6456,081 443 1907  

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี2567" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72พรรษา โดยท่านเจ้าคุณ พระวชิรวรคุณ (พระอาจารย์เสริมพร ธมุมวโร) เจ้าอาวาสวัดศรีรัตนธรรมาราม เจ้าคณะอำเภอจังหวัดสมุทรปราการ  เมตตาเป็นประธานในพิธีขลิบผมให้แก่ผ้าขาวน้อย เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าพิธีบรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา  โดย,uนายสมศักดิ์ แก้วเสนา ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ จุดธูป-เทียน บูช่าพระรัตนตรัย และเปิดกรวยดอกไม้สักการะพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และนายชำนาญ ชาญไชย ผู้อำนวยการ สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงาน ถึงโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2567คณะพระอาจารย์ วัดศรีรัตนธรรมาราม คณะกรรมการ วัดศรีรัตนธรรมาราม คณะผู้ปกครองของเด็ก ๆ ร่วมพิธีขลิปผมและปลงผม จากนั้นมีพิธีบรรพชาเมื่อวันอาทิตย์ ที่ 7 เมษายน 2567 ณ อุโบสถกลางน้ำ ชั้น 2 วัดศรีรัตนธรรมาราม
 


#วัดศรีรัตนธรรมาราม #หลวงพ่อวิริยังค์ #โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน2567