วันที่ 22 เม.ย.67 นายวิชัย ส่งเสริม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร เปิดเผยว่า สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่จังหวัดยโสธรที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณสวนสาธารณพญาแถน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร จากการตรวจวัดค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง วัดได้ 51.2 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ประชาชนกลุ่มเสี่ยงควรลดกิจกรรมนอกอาคารหรือสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเองเมื่อออกนอกอาคาร และการตรวจสอบจุดความร้อน จากดาวเทียม Suomi NPP ระบบ VIIRS ในพื้นที่จังหวัดยโสธร ตามการรายงานของ Gistda เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 67 พบจุดความร้อน 17 จุด ในท้องที่อำเภอค้อวัง 8 จุด พื้นที่เกษตรกรรม 3 จุด พื้นที่อื่น ๆ 5 จุด อำเภอคำเขื่อนแก้ว  8 จุด พื้นที่เกษตรกรรมและอำเภอเมืองยโสธร 1 จุด พื้นที่ สปก.

ส่วนสภาพอากาศของจังหวัดยโสธรอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ แม้ว่าอัตราการระบายอากาศจะอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งหากการเผาไหม้ในที่โล่งช่วงเวลากลางวันที่อากาศยกตัวจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศปานกลาง) แต่เมื่อวานพบจุดความร้อนในพื้นที่มากถึง 17 จุด จึงส่งผลทำให้ปริมาณฝุ่นในอากาศเพิ่มสูงขึ้นอีกอย่างชัดเจนและขอความร่วมมือทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วน ดำเนินการตามมาตรการเข้มป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองของจังหวัดยโสธร โดยอาศัยช่วงที่อัตราการระบายอากาศดีถึงดีมากช่วยระบายฝุ่นออกไป ควบคุมไม่ให้มีการเผาทุกแหล่ง โดยเฉพาะงดเผาพื้นที่การเกษตร เพื่อป้องกันไม่ให้ปริมาณฝุ่นในอากาศเพิ่มสูงขึ้นอีก