เมื่อวันที่ 21 เม.ย.67 นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข หรือ "สส.ปั้น" สส.ตาก เขต 3 ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชมวัฒนธรรมปะกาเกอะญอฯ โดยมีนายอัครพันธุ์ พูลศิริ หรือ "นายอำเภอตั้ม" นายอำเภอท่าสองยาง จ ตาก ให้การต้อนรับ และมีนายชาญชัย คีรีเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุเป็นผู้กล่าวรายงาน ในพิธีเปิด ทั้งนี้การจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชมวัฒนธรรมปะกาเกอะญอ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลแม่อุสุ และแหล่งการเรียนรู้ศึกษาวิถีชีวิตชาวปากะญอบ้านแม่อุสุ นำไปสู่พื้นที่การท่องเที่ยวเชิงศิลป วัฒนธรรม  ประเพณี ขนบธรรมเนียม ประเพณี อันดีงามของชาวบ้านแม่อุสุโดยจัดขึ้น ณ สนามองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น สนุกสนานของการจัดงาน  

นอกจากนี้ สส.ปั้น และนายอำเภอท่าสองยาง และคณะ ยังได้เดินเที่ยวชมงานทั่วบริเวณพร้อมซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกของชาวปากะญอ ตามบูชสินค้า ร้านค้า และการจัดนิทรรศการต่างๆ  นับว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่สร้างงานสร้างรายได้ให้ หมู่บ้าน ชุมชน คนท้องถิ่นตำบลแม่อุสุได้อย่างมาก และนักท่องเที่ยวได้รู้จักตำบลแม่อุสุมากยิ่งขึ้น