วันที่ 22 เม.ย.67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว นำโดยนายสุนันท์ แจ้งวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพตลาดแก้ว  อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  พร้อมคณะบริหาร ประธานสภาฯ รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ ลูกจ้างเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว ร่วมพิธีสรงน้ำพระเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ณ วัดสนามไชย ต.โพตลาดแก้ว อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรีเพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวตำบลโพตลาดแก้ว อนุรักษ์สืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไป  พร้อม ส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ตำบลโพตลาดแก้ว  ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง 

สำหรับการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2567 ได้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย” เพื่อให้ประชาชนชาวตำบลโพตลาดแก้ว ได้ร่วมกันอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงามของไทย และเพื่อเอาความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว รวมทั้งเพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมความรัก และความภาคภูมิใจในความเป็นไทยให้กับประชาชนชาวตำบลโพตลาดแก้ว  ทั้งนี้มีสรงน้ำพระพุทธรูป  สรงน้ำพระสงฆ์เป็นสิริมงคลกับประชาชนอีกด้วย