วันที่ 21 เมษายน 67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้เป็นประธานทำพิธีปลงผมใน "โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ "28 กรกฎาคม 2567" โดยมี พระมงคลพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร และตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดฯ ในฐานะเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) พร้อมด้วยบรรดาผู้ปกครองต่างนำลูกหลาน ร่วมประกอบกิจกรรมเป็นสามเณรน้อยกันเป็นจำนวนมาก

ต่อมาทางด้านรองผู้ว่าราการจังหวัดฯ ได้เริ่มกระกอบพิธีจุดูธูปเทียนเพื่อบูชาพระรัตนตรัยและเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นถวายเครื่องสักการะแด่ประธานสงฆ์ ที่มาร่วมประกอบโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 รวมทั้งสิ้น 95 รูป โดยมีตัวแทนส่วนราชการ พร้อมบิดา มารดา และเครือญาติ ซึ่งมาร่วมกันขลิบผม

"พร้อมกันนี้จึงฝากเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมตามโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯกันอย่างพร้อมเพรียงตามโครงการดังกล่าว”