หมอชลน่านลงปัตตานีเปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชนฯ จัดคลินิกคัดกรองความผิดปกติบนใบหน้าและมือเด็ก ช่วยเข้าถึงการผ่าตัดแก้ไขปัญหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดโครงการหาหมอไปหาประชาชนฯ จังหวัดปัตตานี ที่ โรงเรียนสายบุรี “แจ้งประชาคาร”  และ โรงเรียนเทศบาล 6 บ้านบางตาหยาด ออกหน่วยแพทย์เฉพาะทางรวม 21 คลินิก ดูแลประชาชนชาวสายบุรีกว่า 2,000 คน เน้นดูแลปัญหาสุขภาพตามบริบทพื้นที่ อาทิ คลินิกคัดกรองความผิดปกติของใบหน้าและมือในเด็ก เพื่อส่งเข้ากระบวนการแก้ไขปัญหาและรับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลปัตตานี

วันนี้ (21 เมษายน 2567) ที่ โรงเรียนสายบุรี “แจ้งประชาคาร” อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิด “โครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” จังหวัดปัตตานี โดยมี นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และคณะผู้บริหาร ร่วมพิธี และกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขจัดกิจกรรมพาหมอไปหาประชาชนฯ เป็นประจำในวันหยุดทุกสัปดาห์ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงการรักษาด้านการแพทย์เฉพาะทางให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งที่ผ่านมาได้ออกหน่วยแพทย์ไปแล้ว 41 ครั้ง มีประชาชนเข้าถึงบริการแล้วกว่า 159,000 ราย ได้เข้ารับหัตถการเฉพาะทาง 2,433 ราย และหัตถการเฉพาะทางคัดกรองมะเร็งถึง 8,340 ราย

สำหรับกิจกรรมพาหมอไปหาประชาชนฯ ครั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และเอกชน จัดคลินิกเฉพาะทางสำหรับบริการประชาชนรวม 21 คลินิก ได้แก่ 1)คลินิกคัดกรองมะเร็งตับ 2)คลินิกคัดกรองมะเร็งเต้านม 3)คลินิกคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง 4)คลินิกคัดกรองโรคตาในเด็กและผู้สูงอายุ 5)คลินิกคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 6)คลินิกตรวจรักษาทางทันตกรรม 7)คลินิกโรคกระดูกและข้อ 8)คลินิกคัดกรองโรคหัวใจและหลอดเลือด 9)คลินิกตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะทัอนความถี่สูง 10)คลินิกคัดกรองความผิดปกติบนใบหน้าและมือเด็ก 11)คลินิกคัดกรองสุขภาพจิตและจิตเวช 12)คลินิกโรคผิวหนัง 13)คลินิกส่งเสริมการมีบุตร 14)คลินิกคัดกรองวัณโรค 15)คลินิกแพทย์แผนไทยและเเพทย์ทางเลือก 16)คลินิกกายภาพบำบัด 17)คลินิกกายอุปกรณ์และขาเทียม 18)คลินิกคัดกรองเบาหวานขึ้นจอประสาทตา 19)สิริเวชยานและคลินิกกิจกรรมบำบัด 20)คลินิกเภสัชกรรม และ 21)บริจาคโลหิต โดยจัดบริการ 2 แห่ง คือ โรงเรียนสายบุรี “แจ้งประชาคาร” และโรงเรียน โรงเรียนเทศบาล 6 บ้านบางตาหยาด ช่วยให้ชาวสายบุรีและในพื้นที่ใกล้เคียงได้เข้าถึงการแพทย์เฉพาะทางกว่า 2,000 คน

นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ เป็นปัญหาสุขภาพของเด็กที่พบในจังหวัดปัตตานีจำนวนมาก สาเหตุจากการตั้งครรภ์หลายครั้งทำให้โฟลิคในร่างกายต่ำ โดยในปี 2565-2566 มีผู้ป่วยเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ประมาณ 40 ราย/ปี ในวันนี้จึงมีการจัดคลินิกคัดกรองความผิดปกติบนใบหน้าและมือเด็กขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อค้นหาเด็กที่มีความผิดปกติ อาทิ ปากแหว่งเพดานโหว่ นำเข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาและผ่าตัดศัลยกรรมที่โรงพยาบาลปัตตานี ซึ่งกระบวนการดูแลรักษาเดิมจะเป็นการติดตามต่อเนื่องตั้งแต่หลังคลอดและแก้ไขปัญหาให้ตั้งแต่เด็กอายุยังน้อยๆ เพื่อป้องกันการปฏิเสธการรักษา โดยทำการผ่าตัดใส่เพดานเทียม (Obturator) ซึ่งทำได้ทันทีหลังคลอด เด็กจะสามารถดูดนมและเจริญเติบโตได้ตามวัย ส่วนเด็กที่คลอดในโรงพยาบาลชุมชนและพบความผิดปกติ จะประสานกับทันตแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมช่องปากและใบหน้าขากรรไกร (Maxillofacial) และแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่ง (Plastic and Reconstructive Surgery) ของโรงพยาบาลปัตตานี เพื่อทำงานร่วมกัน ซึ่งหลังการผ่าตัดผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตได้เป็นปกติ และมีคุณภาพชีวิตดีที่ขึ้น

นายแพทย์ชลน่าน กล่าวต่อว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ตระหนักถึงการเพิ่มโอกาส การเข้าถึงของพี่น้องประชาชน แม้ว่าจะมีนโยบายบัตร 30 บาท รักษาทุกโรค แต่การเข้าถึงนั้นร้อยละ 98 บัตรทองมีการคลอบคลุม 47 ล้านคน ซึ่งสิทธิการเข้าถึงตรงนี้ยังไม่เอื้ออำนวยการเข้ารับบริการอย่างทั่วถึง ปัจจุบันเทคโนโลยีเกิดพัฒนาขึ้น เราจึงยกระดับจาก 30 บาทรักษาทุกโรค มาเป็นรักษาทุกทีด้วยบัตรประชาชนใบเดียว แต่ก็ยังไม่เปิดโอกาศให้ประชาชนทุกกลุ่มนั้นเข้าถึงการบริการยังเต็มที จึงมีโครงการพาหมอไปหาประชาชน ซึ่งจัดขึ้นเพื่อมาดูแลและชดเชยการเสียโอกาสของประชาชน