วันที่ 21 เมษายน ที่โรงแรมดิอิมพีเรียล อ.เมือง จ.นครราชสีมา นางภัทรกาญจน์   ทองแดง พร้อมคณะทำงานพรรคก้าวไกล (กก.) โคราช จัดการประชุมสมาชิกสัมพันธ์และผู้สนับสนุนในพื้นที่  กิจกรรม “ท้องถิ่นก้าวหน้า นครราชสีมาก้าวไกล” โดยมีนายศรายุทธ  ใจหลัก ผู้อำนวยการพรรคก้าวไกล ชี้แจงสร้างการรับรู้ทำความเข้าใจ คุณสมบัติเบื้องต้นของนักการเมืองและแนวทางการทำงานในแบบก้าวไกล กระบวนการสรรหาและพิจารณาผู้สมัครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) นายยุทธนา  สุนสำโรง ผู้ประสานงานพรรคก้าวไกลอีสานใต้ บรรยายเรื่องการมีส่วนร่วมของผู้สมัครท้องถิ่นต่อการสร้างพรรคก้าวไกล พบอดีตผู้สมัครและผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งใน อปท. รวมทั้งกลุ่มคนรุ่นใหม่จำนวน 130 คน ร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก ซึ่งมีผู้สนใจสมัครสมาชิกกว่า 50 คน และต่ออายุจำนวนมากรวมทั้งขอเป็นอาสาสมัครเครือข่ายที่ดิน แรงงาน เพื่อศึกษาเรียนรู้และร่วมงานกับเครือข่ายก้าวไกล


 
นายศรายุทธ ผอ.พรรคก้าวไกล เปิดเผยว่า กิจกรรมเป็นการชี้แจงกระบวนการขั้นตอนต่างๆการสมัครนายกและสมาชิก อปท. 334 แห่ง ในนามพรรคก้าวไกล ต้องมีอุดมการณ์ตรงกันควบคู่กับวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น ที่สำคัญโปรไฟล์ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทา เคยทุจริต เป็นผู้มีอิทธิพล ฯ ซึ่งสนามองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จะหมดวาระการดำรงตำแหน่งช่วงสิ้นปีนี้ ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการ หากได้บุคคลที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไข คาดภายในสัปดาห์หน้าอาจจะเปิดรับสมัคร


 
สำหรับกระแสความเคลื่อนไหวบ้านใหญ่ เป็นเพียงข่าวลือ พรรคก้าวไกลไม่ได้ปิดกั้น แต่หลักเกณฑ์การพิจารณายึดแนวทางของพรรคเป็นหลัก บุคคลที่เคยลงสมัครในนามขั้วตรงข้าม หากต้องการมีส่วนร่วมกับเห็นความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในทิศทางที่ดีขึ้น เล็งเห็นผลประโยชน์และอำนาจประชาชนเป็นหลัก เราก็ยินดีเปิดรับมาทำงานร่วมกัน ทั้งนี้ผู้ที่ลงสมัครให้ทบทวนตนเองก่อน มีความเข้าใจในทิศทางอุดมการณ์ของพรรคจริงหรือไม่ มิใช่ต้องการสมัครเพราะกระแสความนิยมเท่านั้น