โรงแรมอัล มีรอช กรุงเทพฯ  วันที่  21 เม.ย.67  นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร  กล่าวถึงกรณีที่สภากลาโหมเห็นชอบร่างแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติ จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม(ฉบับที่…) พ.ศ…. และร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร(ฉบับที่…) พ.ศ….ว่ายังไม่เห็นรายละเอียด ทั้งของเดิมและของใหม่  จึงยังพูดไม่ได้ แต่คิดว่าการปรับปรุงพ.ร.บ.กลาโหมเป็นเรื่องที่ดี เพราะ พ.ร.บ.กลาโหมฉบับที่ใช้ปัจจุบัน  ออกตั้งแต่สมัยพล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ทำการปฏิวัติรัฐประหาร

ส่วนการแก้ไขคุณสมบัตินายพลจะสามารถป้องกันการรัฐประหารได้หรือไม่นั้น  นายวันมูหะมัดนอร์   กล่าวว่าไม่ขอก้าวลึกไปขนาดนั้นเพราะไม่ทราบในรายละเอียด

สำหรับเรื่องตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรที่ยืนยันไปแล้ว ว่าไม่มีการเปลี่ยน  แต่หากมีการเสนอสูตรใหม่เพิ่มเก้าอี้รัฐมนตรีใน ครม.ให้พรรคประชาชาติจะทบทวนหรือไม่  นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวว่า จบแล้ว  เพราะการปรับตำแหน่งรัฐมนตรี  เป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรี เราไม่เข้าไปยุ่ง  แต่ประธานและรองประธานสภาฯ เป็นเรื่องของสภาฯ  ไม่เกี่ยวโยงกัน

เมื่อถามย้ำว่า   หากมีการเสนอเก้าอี้รองนายกฯ เพื่อให้ไปดูแลพื้นที่ภาคใต้ แลกกับเก้าอี้ประธานสภาฯ  จะพิจารณาทบทวนหรือไม่  นายวันมูหะมัดนอร์ ไม่ตอบคำถามและเดินออกจากวงสัมภาษณ์ทันที