วันที่ 20 เมษายน 2567 พลอากาศตรี บุญเลิศ อันดารา โฆษกกองทัพอากาศ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนด้านตรงข้าม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

กองทัพอากาศ โดยศูนย์ยุทธการทางอากาศ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ด้วยการเฝ้าตรวจทางอากาศตลอดเวลา 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งได้ประเมินสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา พร้อมสั่งการให้อากาศยาน วิ่งขึ้นสกัดกั้นทันที ถ้ามีแนวโน้มจะรุกล้ำอธิปไตย และเตรียมการส่ง UAV ในการปฏิบัติภารกิจร่วมกับ หน่วยเฉพาะกิจราชมนู กองกำลังนเรศวร เพื่อรักษาความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนชาวไทย