คณะผู้บริหาร สน.วังทองหลาง ร่วมกับคณะ กต.ตร.สน.วังทองหลาง และภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ร่วมมอบถุงยังชีพ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมสวัสดิการ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัว สน.วังทองหลางจำนวน 200 ชุด

วันนี้ (20 เม.ย.67)  เวลาประมาณ 13.00 น.คณะผู้บริหาร สน.วังทองหลาง นำโดย พ.ต.อ.เจษฎา ยางนอก ผกก.สน.วังทองหลาง  คณะ กต.ตร.สน.วังทองหลาง และภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ร่วมกันจัดหาและมอบถุงยังชีพให้แก่ครอบครัวตำรวจ สน.วังทองหลาง  

รวมถึงเป็นการขอบคุณข้าราชการตำรวจ สน.วังทองหลาง ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีเยี่ยม ในห้วงเทศกาลสงกรานต์2567 ที่ผ่านมา อีกทั้งเพื่อลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนของครอบครัวตำรวจ และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการตำรวจวังทองหลางทุกนาย

พ.ต.อ.เจษฎาฯ กล่าวว่า “ด้วยปัจจุบันข้าวของอุปโภคบริโภคได้มีการปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับรายได้ของข้าราชการตำรวจที่มีไม่มาก เพื่อให้เป็นการลดรายจ่ายภายในครัวเรือน และสอดคล้องตามนโยบายผู้บังคับบัญชาในเรื่องการดูแลสวัสดิการผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงเป็นการขอบคุณข้าราชการตำรวจ สน.วังทองหลาง ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยม ในห้วงเทศกาลสงกรานต์2567 ที่ผ่านมา จึงได้ร่วมมือกับคณะ กต.ตร.สน.วังทองหลาง และ ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน

จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมสวัสดิการ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัว สน.วังทองหลาง ขึ้น โดยวันนี้ได้นำถุงยังชีพจำนวน 200 ชุด  นำมามอบให้กับข้าราชการตำรวจและครอบครัว ณ บริเวณหน้าอาคารที่ทำการ สน.วังทองหลาง อีกทั้งยังได้เดินทางไปมอบให้ถึงที่ห้องพัก แฟลตอาคารบ้านพักของข้าราชการตำรวจ สน.วังทองหลาง