เมื่อวันที่ 19 เม.ย.67 ที่เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นาย ยศวัฒน์ ภูวรัตน์เลิศคุณ นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมประเพณี วันไหลเกล็ดแก้ว ประจำปี 2567 โดยมี นาวาเอก ยุทธนา ชูธงชัย ผู้บังคับการโรงเรียนชุมพลทหารเรือ นาย พนธกร ใคร่ครวญ  ผู้บริหารโครงการหมู่บ้านนาวีเฮ้าส์ นางสาวกานดา ทรัพย์นา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นาย สมบูรณ์ ลาลาด รองนายก อบต.พลูตาหลวง ตลอดจน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับการจัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมประเพณี วันไหลเกล็ดแก้วในปีนี้ ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬา เชื่อมความสามัคคี ระหว่างหน่วยงานต่างๆ อาทิ ฟุตซอลเยาวชน การแข่งขันวอลเล่บอลล์ การแข่งขันเปตอง การประกวดการการก่อเจดีย์ทราย และการประกวดนางงามผู้สูงอายุ 

ในส่วนของบรรยากาศภายในงาน ทางเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ได้จัดกิจกรรม ต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมรำวงย้อนยุค ล้วงไห สาวน้อยตกน้ำ ปารตี้โฟม เครื่องเล่นบ้านลมขนาดใหญ่ ชิงช้าสวรรค์ ม้าหมุน ให้เด็กๆ ได้เล่นฟรี ตลอดงาน และยังให้พ่อค้าแม่ค้า มาบริการขายอาหาร เครื่องดื่ม เป็นการสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับชุมชน ในโครงการส่งเสริมประเพณี วันไหลเกล็ดแก้ว ที่จัดขึ้นอีกด้วย

นับว่า เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ได้จัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมประเพณี วันไหลเกล็ดแก้วได้อย่างดียิ่ง มีประชาชนพาครอบครัวมาเที่ยวงานกันอย่างคับคั่ง เป็นการ สืบทอดประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้ลูกหลานไว้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป และสิ่งสำคัญได้รับความร่วมมือร่วมใจจากประชาชน ในชุมชนเป็นอย่างดี ในการร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามวันสงกรานต์ไทย ในครั้งนี้