โฆษกรัฐบาล เผย สนามบินสุวรรณภูมิ ติดอันดับ 58 สนามบินที่ดีที่สุดในโลกประจำปี 2024 ขยับขึ้นมา 10 อันดับจากปีก่อน บ่งบอกถึงการตั้งใจทำงานของรัฐบาล มุ่งผลักดันต่อเนื่องให้ติดอันดับ 1 ใน 50 สนามบินที่ดีที่สุดในโลกภายใน 1 ปี

วันที่ 20 เมษายน 2567 นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐนตรี เผยถึงผลสำเร็จจากการทำงานของรัฐบาลตามวิสัยทัศน์ที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตั้งเป้าหมายผลักดันท่าอากาศยานของไทยให้ติดอันดับ 1 ใน 50 สนามบินที่ดีที่สุดในโลกภายใน 1 ปี และติดอันดับ 1 ใน 20 ของโลกใน 5 ปีนั้น

ล่าสุดเว็บไซต์ Skytrax เว็บไซต์จัดอันดับการให้บริการของสนามบินได้ประกาศสนามบินที่ดีที่สุดในโลก ประจำปี 2024 (World’s Best Airport) จัดอันดับให้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของประเทศไทย ติดอันดับที่ 58 ซึ่งขยับขึ้นจากอันดับที่ 68 โดยเลื่อนลำดับขึ้นมาถึง 10 อันดับ จากปี 2023 สะท้อนถึงความมุ่งมั่นพัฒนาสนามบินในการทำงานของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เว็บไซต์ Skytrax บริษัทวิจัยและที่ปรึกษาด้านการบินชั้นนำของประเทศอังกฤษที่มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์คุณภาพการให้บริการของสายการบินและสนามบินทั่วโลก ได้ประกาศรายชื่อ 100 ท่าอากาศยานที่ดีที่สุดในโลกประจำปี 2024 จากท่าอากาศยานมากกว่า 570 แห่งทั่วโลก (https://www.worldairportawards.com/worlds-top-100-airports-2024/) โดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย ได้รับการจัดให้ดำรงอันดับที่ 58 ขยับขึ้นจากปี 2023 อันดับที่ 68 โดยขยับขึ้นมาถึง 10 อันดับ ขณะที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ติดอันดับ 10 ของสนามบินสำหรับสายการบินต้นทุนต่ำที่ดีที่สุดในโลก (World’s Best Low-Cost Airline Terminals) ทั้งนี้ ผลการจัดอันดับดังกล่าวเป็นผลจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้เดินทางด้วยเครื่องบินทั่วโลก (World’s Airport Survey)

“หนึ่งในความมุ่งมั่นในการทำงานที่นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญ คือการยกระดับการให้บริการสนามบินในประเทศ เพื่อยกระดับให้ไทยเป็นศูนย์กลางการบิน (Aviation Hub) นายกรัฐมนตรีได้แสดงให้เห็นแล้วว่ามีความตั้งใจจริง เพื่อพัฒนาประเทศให้เป็นไปตามเป้าหมาย มุ่งผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาค สร้างงาน สร้างอาชีพ และธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ด้วยความมุ่งมั่นที่จะนำความอยู่ดีกินดีมาสู่พี่น้องประชาชน” นายชัย กล่าว