สัปดาห์พยากรณ์ / ภิญโญ พงศ์เจริญ  

พยากรณ์ระหว่างวันเสาร์ที่ 20 เม.ย. – วันศุกร์ที่ 26 เม.ย. 2567

ชาวราศีเมษ

หรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 13 เมษายน  ถึง 14 พฤษภาคม

พฤหัสบดีจรทับดาวอาทิตย์ให้คุณ เปรียบเสมือนอาจารย์ให้คุณประโยชน์แก่ศิษย์  จึงให้ความอุปถัมภ์ค้ำชูกันเป็นอย่างดี ส่งผลให้ประสบความสำเร็จทั้งทางด้านการงาน การเงินและชื่อเสียงเกียรติยศ จะได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีขึ้น การเรียนการศึกษาก็จบลงด้วยคะแนนเกรดที่ดี ประสบความสำเร็จในการแสวงหาลาภผล  มนุษย์เงินเดือนก็ได้ขึ้นเงินเดือน ประกอบกิจการใดๆ ก็ทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มมากขึ้น มีรายได้พิเศษเข้ามาหลายทางทำให้มีกำลังทางการเงินสามารถจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น จะได้หลักทรัพย์  มีบ้านที่ดินและยวดยานพาหนะ เป็นต้น ส่วนการสมาคมนั้นจะมีเพื่อนใหม่เพิ่มขึ้นหลายคน แต่ละคนล้วนต่างอายุและเป็นคนมีเกียรติในสังคมเป็นคนดีมีความรู้ความสามารถ การวิ่งเต้นติดต่อเจรจาประสานงานจะประสบความสำเร็จ จะได้รับเกียรติมอบหมายให้ทำงานสำคัญเป็นงานที่มีความรับผิดชอบสูง จึงควรอยู่บนหลักการและเหตุผล รู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวตามความจำเป็น ควรรอบคอบและระมัดระวังอารมณ์ของตนให้ดี ควรรับฟังคำแนะนำของคนรอบข้างไว้บ้าง

ชาวราศีพฤษภ

หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 15  พฤษภาคม ถึง 15  มิถุนายน

ราหูในเรือนลาภะ จะมีรายได้และผลประโยชน์ตอบแทนเป็นที่พึงพอใจ จากผลงานและคุณงามความดีที่ได้กระทำไว้ ทำให้มีโชคลาภความสำเร็จ ทำให้มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดี มีชื่อเสียงเกียรติยศ ราหูจรเข้าภพลาภะ ลาภะเป็นเรือนชะตาที่ดี จะส่งผลให้ประสบกับความสำเร็จสมความปรารถนา มีการงานเข้ามาอย่างสม่ำเสมอ มีโชคลาภ รายได้และผลประโยชน์เพิ่มมากขึ้นเกินความคาดหมาย มีผู้ให้ความสนับสนุนช่วยเหลือเป็นอย่างดี มีผลประโยชน์ความสำเร็จเกิดขึ้นแบบคาดไม่ถึง การงานการค้าขายได้กำไรดี จะได้รับการสนับสนุนจากมิตรสหาย  มิตรสหายจะนำผลประโยชน์มาให้ ตำราโหราศาสตร์ว่า “ราหูเป็นสิบเอ็ดชอบยาตรา มีไชยาลาภสมบูรณ์” จึงสมบูรณ์ด้วยลาภผล เงินทอง  การเดินทางติดต่อธุรกิจประสบผลดี

ชาวราศีมิถุน

หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่  16 มิถุนายน  ถึง 16  กรกฎาคม

ดาวพฤหัสบดีในราศีเมษภพลาภะทำให้มีโชคลาภ จะมีงานสำคัญที่ดีเข้ามาให้ทำมิได้ขาด การงานประสบความสำเร็จโดยไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยมากนัก มีรายได้ลาภผลเข้ามาอยู่เนืองๆ จะได้หลักทรัพย์  มีทรัพย์สินเงินทอง มีรายได้ผลประโยชน์เพิ่มมากขึ้น มีโอกาสได้ทำงานสังคมมากขึ้น มีผู้ใหญ่ผู้อุปถัมภ์คอยให้การช่วยเหลือสนับสนุนด้วยดี มีเพื่อนใหม่ๆ เพิ่มขึ้นหลายคน เป็นผู้ใหญ่คนมีเกียรติในสังคมเป็นคนดีมีความรู้ความสามารถ เป็นนักบวช ครูบาอาจารย์ แพทย์ นักกฎหมาย  คนมีความรู้ความสามารถ การวิ่งเต้นติดต่อเจรจาประสานงานจะมีมากขึ้น จะได้ตำแหน่งที่สำคัญ และได้รับมอบหมายให้ทำงานสำคัญที่มีความรับผิดชอบสูง ควรรับฟังคำแนะนำของผู้ใหญ่ผู้รอบรู้และคนรอบข้างไว้บ้าง มีโอกาสได้เดินทางไกล จะมีการเดินทางไปร่วมกิจกรรมสำคัญ มีโอกาสได้รู้จักกับบุคคลในระดับสูง บุคคลแปลกหน้าต่างถิ่นต่างแดน  เป็นห้วงเวลาที่มีความเพียรพยายามและความตั้งใจในการทำงานสูง จะทำการใดก็จะประสบความสำเร็จ  จะได้หลักทรัพย์  บ้านเรือนที่อยู่อาศัยที่ดินและยวดยานพาหนะ

ชาวราศีกรกฎ

หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่  17  กรกฎาคม   ถึง  16  สิงหาคม

ดาวพฤหัสบดีในภพกัมมะ มีโชคดีเรื่องการงาน จะได้ทำงานชิ้นสำคัญๆ ได้ตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีขึ้น  จะได้เป็นใหญ่เป็นโต  มีโอกาสได้ร่วมจัดตั้งองค์กร ได้ทำงานสำคัญ มีงานเข้ามาให้ทำมากขึ้น การงานอยู่ในเกณฑ์ดี  จะได้รับความนิยมชมชอบจากผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงาน มีมิตรสหายชักชวนเข้าหุ้นส่วน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี ทำให้ประสบความสำเร็จด้านการงาน มีชื่อเสียงเกียรติยศ จะได้เลื่อนยศ เลื่อนขั้นชั้นตำแหน่งหน้าที่การงานที่สำคัญกว่าเดิม มีผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มมากขึ้น มีความสุขุมรอบคอบ มีความเพียรพยายามสูง จะสามารถฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการงานไปได้  ถึงแม้จะมีปัญหาอยู่บ้างก็สามารถคลี่คลายลงได้ มีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่การงาน  การงานควรมีความรอบคอบ ทำอะไรจะสำเร็จลุล่วงได้อย่างรวดเร็ว มีโอกาสได้ศึกษาอบรมแสวงหาความรู้เพิ่มเติม ความรู้ที่ได้มาสามารถนำมาใช้ในการพัฒนาการงานได้เป็นอย่างดี จะได้ร่วมงานกับคนต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษา

ชาวราศีสิงห์

หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่  17  สิงหาคม   ถึง  16  กันยายน

ดาวพฤหัสบดีในราศีเมษเรือนศุภะได้มาตรฐานราชาโชค เป็นธรรมเกณฑ์จร ความดีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยคุ้มครองเจ้าชะตา จะได้รับผลประโยชน์จากผลงานเก่าๆ ที่ทำไว้ ทำให้ประสบความสำเร็จมีเกียรติยศ จะได้รับการเคารพนับถือจากผู้ใหญ่ในสังคม มีความสนใจเรื่องศาสนา ปรัชญา ศาสตร์ลึกลับ และวิถีการดำเนินชีวิต วิถีการดำเนินชีวิตจะมีการพัฒนาปรับปรุงให้เป็นระเบียบเรียบร้อยดีขึ้น จะได้ศึกษาเล่าเรียนทั้งทางโลกและทางธรรมในระดับที่สูงขึ้น สภาพเหตุการณ์ภายในบ้านครรลองชีวิตจะมีการปรับปรุงให้เป็นระเบียบเรียบร้อยดีขึ้น มีโอกาสได้เดินทางไกล มีการปรับปรุงตกแต่งบ้านเรือนที่อยู่อาศัยให้ดีขึ้น จะโชคดี มีชื่อเสียงเกียรติยศ ได้รับรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงาน ประสบความสำเร็จในชีวิต มีความสงบสุขร่มเย็น แต่คู่ครองจะมีเรื่องยุ่งยากเรื่องทรัพย์สินเงินทองเกี่ยวกับญาติพี่น้อง

ชาวราศีกันย์

หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่  17  กันยายน  ถึง  17  ตุลาคม

ดาวพฤหัสบดีในราศีเมษได้มาตรฐานราชาโชคในภพมรณะ ควรเอาใจใส่ดูแลสุขภาพอนามัยความเป็นอยู่ของผู้ใหญ่และคู่ครองเพศรงข้ามให้ดี เพราะอาจเจ็บป่วยหรือพลัดพราก จะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายบ้านเรือนที่อยู่อาศัยและสำนักงาน  ดาวพฤหัสบดี(5) เป็นดาวครูดาวหมอ ดังนั้น จึงมีโอกาสได้ศึกษาอบรมวิชาแปลกๆ เพิ่มเติมในระดับที่สูงขึ้นหรือดูงานต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศ  จะมีการเดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างแดน จะได้ศึกษาวิชาลี้ลับ วิชาที่ปิดบังซ่อนเร้น เช่น โหราศาสตร์ ศาสนา ปรัชญาและจิตศาสตร์ เป็นต้น สนใจเรื่องความตายและความเป็นไปเบื้องหลังความตาย ใครรับเป็นศิษย์ในช่วงนี้ผู้ใหญ่ครูอาจารย์มักเจ็บป่วยพลัดพรากสุขภาพไม่ดี ท่านจะได้ร่วมประกอบพิธีรีตองสำคัญทางศาสนา เกี่ยวพันกับเรื่องการตายการพลัดพราก งานเลี้ยงส่งอำลาอาลัย ระวังจะมีความเห็นขัดแย้งกับผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ไม่ให้การสนับสนุนเหมือนเก่า ผู้ใหญ่จะเจ็บป่วยพลัดพราก มีปัญหาเก่าๆ มรดกเก่าๆ งานเก่าๆ ของเก่าๆ ที่ต้องแก้ไขสะสาง ระวังสุขภาพจะเจ็บป่วยได้ง่าย ควรรอบคอบในการใช้วิชาการเพราะมีโอกาสผิดพลาดได้ง่าย เกิดอาการเบื่อหน่ายท้อแท้ใจ

ชาวราศีตุลย์

หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม ถึง 16 พฤศจิกายน

ราหูในภพอริ ระวังจะมีปัญหากับบุตรบริวาร คนใต้บังคับบัญชา บุตรบริวารจะออกนอกแถว ไม่ค่อยเชื่อฟัง ปกครองยาก ไม่ให้ความร่วมมือสนับสนุนช่วยเหลือเหมือนแต่ก่อน หรือจะเจ็บป่วย สร้างหนี้สิน หรือนำความเดือดร้อนรำคาญมาให้ จึงควรระวังดูแลสภาพความเป็นอยู่และความประพฤติของบุตรบริวารคนใต้บังคับบัญชาให้ดี จะได้ไม่มีปัญหาและอุปสรรคขัดข้อง จึงจำเป็นต้องเอาใจใส่ต่อสู้ดิ้นรนแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเรื่อยไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องปัญหาเรื่องหนี้สิน สุขภาพอนามัย ทรัพย์สินเงินทอง และการสร้างเนื้อสร้างตัว แต่ด้วยการมีกำลังใจอันแรงกล้ามุ่งมั่นในการต่อสู้แก้ไขปัญหาอุปสรรคจนเต็มความรู้ความสามารถ จึงจะประสบความสำเร็จในที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่คนอื่นทำไม่ได้แต่ท่านสามารถทำได้ในที่สุด จนเป็นที่ยอมรับของสังคม ราหูได้เกณฑ์ “ขันธพล”  จะส่งผลในทางแคล้วคลาด ศัตรูทำอันตรายไม่ได้ มีชัยชนะเหนือศัตรู จึงทำให้ต้องต่อสู้ดิ้นรนแข่งขันแก้ไขอุปสรรคปัญหาต่างๆ ได้ ด้วยความเหนื่อยยาก สุดท้ายสิ่งที่ตัวเองทำนั้นก็จะส่งผลให้เกิดความสำเร็จในที่สุด 

ชาวราศีพิจิก

หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่  17  พฤศจิกายน   ถึง  15  ธันวาคม

ดาวเสาร์ในภพพันธุ จะได้คบหาสมาคมกับพี่น้องเพื่อนฝูงคนใกล้ชิด การสมาคมดำเนินไปได้ด้วยดี ญาติพี่น้องมีหลักฐานสามารถพึ่งพาอาศัยได้ จะมีการร่วมเดินทางไปกับญาติพี่น้อง ท่านจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการสร้างเนื้อสร้างตัว จะสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นหลักฐานมั่นคง จะประสบความสำเร็จในการเจรจาติดต่อเกี่ยวกับเรื่องบ้าน ที่ดิน สำนักงาน ยวดยานพาหนะ มีการตั้งแหล่งสมาคมในบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ส่วนคนสูงอายุ บิดามารดา ญาติพี่น้องจะได้รับการเอาใจใส่มากขึ้น มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การช่วยเหลือสนับสนุนเป็นอย่างดี แต่เนื่องจากดาวเสาร์เป็นดาวบาปเคราะห์จึงจำเป็นต้องแบกรับภาระอันหนักอึ้ง จะมีปัญหาอุปสรรคให้แก้ไข เกี่ยวกับเรื่องการดูแลเอาใจใส่ครอบครัว ญาติพี่น้อง บ้านเรือนที่อยู่อาศัย ที่ดิน และยวดยานพาหนะ  จะมีการต่อสู้ดิ้นรนสร้างหลักฐานเพื่อความมั่นคงของชีวิต แต่กว่าจะได้หลักฐานมาแต่ละอย่างต้องใช้เวลานาน เหนื่อยยากแบบค่อยเป็นค่อยไป 

ชาวราศีธนู

หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่  16  ธันวาคม  ถึง  14  มกราคม

ดาวพฤหัสบดีในภพปุตตะ จะประสบความสำเร็จ มีโชคลาภ ชีวิตชีวาดูสดใสร่าเริงขึ้น เฉลียวฉลาด มีสติปัญญาเฉียบแหลมมั่นคง เป็นคนสุภาพเรียบร้อยอ่อนโยน ดูหน้าตาอ่อนกว่าวัย มีความคิดริเริ่มอะไรใหม่ๆ ชอบทำนิสัยเหมือนเด็ก  จะได้ทำงานหรือทำกิจกรรมเกี่ยวกับเด็กๆ  จะได้ผลประโยชน์ตอบแทนเป็นที่พึงพอใจ  มีชื่อเสียงเกียรติยศ  จะได้ริเริ่มโครงการใหม่ๆ มีโครงการอะไรก็ให้ทำไปตามแผนการที่กำหนดไว้ก็จะประสบความสำเร็จ จะได้เครื่องมือเครื่องใช้ในการอำนวยความสะดวก บางคนจะเจอรักแรกพบ จะได้พบคนรักสมความปรารถนา เป็นที่เชิดหน้าชูตา มีความรู้ความสามารถ เป็นความรักที่บริสุทธิ์ เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว เป็นรักที่ผูกพันลึกซึ้งจริงจัง  มีความซื่อสัตย์และจงรักภักดี  มีโอกาสได้บุตรบริวารคนใต้บังคับบัญชาที่ดี จะได้ร่วมงานพิธีสำคัญเกี่ยวกับเด็กๆ และสตรี การงานจะฟื้นตัว เป็นที่โปรดปรานจากผู้ใหญ่  จะได้ศึกษาอบรมในระดับที่สูงขึ้น ดาวพฤหัสบดีได้ “ราชเกณฑ์” ส่งผลดีให้คุณ จะเป็นที่เคารพนับถือของบุตรบริวาร รับราชการหรืออาสาเจ้านายดี สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้เป็นหลักฐานมั่นคง 

ชาวราศีมังกร

หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่  15  มกราคม   ถึง  12  กุมภาพันธ์

ดาวพฤหัสบดีในราศีเมษในภพพันธุเป็นปทุมเกณฑ์ จะประสบความสำเร็จด้านการงาน มีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม จะเป็นที่ยอมรับนับถือของสังคม ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนด้วยดี ว่าเป็นคนดีมีความรู้ความสามารถ จะได้รับตำแหน่งหน้าที่สำคัญ ได้พบครูดีหมอดี ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิมงคลวัตถุ ได้หลักทรัพย์บ้านเรือนที่อยู่อาศัยและยานพาหนะหรือมีการปรับปรุงบ้านเรือนที่อยู่อาศัยและยวดยานพาหนะให้ดีขึ้น จะได้สมาคมกับผู้ใหญ่ญาติพี่น้อง การงานมีความเจริญก้าวหน้า ได้เลื่อนยศเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง มีโอกาสได้ศึกษาอบรมเพิ่มเติมในระดับที่สูงขึ้น ศัตรูกลับกลายเป็นมิตร ญาติพี่น้องชักชวนเข้าหุ้นส่วนหรือทำงานร่วมกัน จะมีการศึกษาอบรมในระดับที่สูงขึ้น มีชื่อเสียงเกียรติยศขจรขจายเป็นที่ยอมรับนับถือของสังคม ผู้ใหญ่จะให้การเคารพนับถือ เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการสร้างเนื้อสร้างตัว จะมีเสน่ห์ทางความรู้ความสามารถและศีลธรรมจรรยาเป็นที่ยอมรับนับถือ เป็นที่รักที่ชื่นชอบของคนทั่วไป

ชาวราศีกุมภ์

หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่  13  กุมภาพันธ์ ถึง 14 มีนาคม

ดาวพฤหัสบดีในภพสหัชชะ จะส่งผลดีด้านการเจรจาติดต่อสื่อสาร การคบหาสมาคม การโฆษณาประชาสัมพันธ์ดำเนินไปได้ด้วยดี จะมีอะไรดีๆ เข้ามาในชีวิต มีโชคลาภเกี่ยวกับการสมาคม การเดินทางหรือการติดต่อสื่อสารและการศึกษาเล่าเรียน จะมีคนเคารพยำเกรง พี่น้องเพื่อนฝูงจะมีหลักฐานสร้างเนื้อสร้างตัวได้ พึ่งพาอาศัยได้ จะได้คบหาสมาคมกับผู้หลักผู้ใหญ่ คนดีมีความรู้ความสามารถนักปราชญ์ราชบัณฑิต ปุโรหิตโหราจารย์ สมณพราหมณาจารย์ การติดต่อสื่อสารการคบหาสมาคมจะโดดเด่น มีสติปัญญาแจ่มใสดีขึ้น ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดจะมีความสมัครสมานสามัคคีกันดี จะได้ยศศักดิ์หลักฐาน มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดี มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า การเจรจาติดต่อประสานงานจะประสบความสำเร็จ จะมีการเดินทาง การทัศนศึกษา การติดต่อสื่อสารคึกคัก จะได้อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารเทคโนโลยีที่ทันสมัย หรือมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น ควรระวังดูแลสุขภาพอนามัยของผู้ใหญ่ให้ดี    

ชาวราศีมีน

หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่  15  มีนาคม ถึง  12 เมษายน

ดาวพฤหัสบดีในเรือนกดุมภะ สามารถหาเงินได้เก่ง หาเงินคล่อง จะมีรายได้เข้ามาตลอดเวลาไม่ขาดสาย มีทรัพย์สินเงินทองอุดมสมบูรณ์  จะทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง จะสามารถสร้างหลักฐานได้มั่นคงแบบค่อยเป็นค่อยไป ค่อยๆ ไต่เต้าขึ้นไป ค่อยๆ สร้างฐานะได้สำเร็จ ผู้หลักผู้ใหญ่คนมีความรู้ความสามารถจะให้การช่วยเหลือสนับสนุนเรื่องทรัพย์สินเงินทองและการงานเป็นอย่างดี จะมีความคิดริเริ่มอะไรใหม่ๆ ในการแสวงหาทรัพย์สินเงินทอง ทำให้ประสบความโชคดีมีความสำเร็จทางด้านการงานและการเงิน มีรายได้ผลประโยชน์และโชคลาภบ่อยๆ  จะมีทรัพย์สินเงินทองเพิ่มพูนมากขึ้น มีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถและคุณธรรมนำหน้าเพื่อแสวงหาทรัพย์สินเงินทอง จะได้ทรัพย์สินเงินทองเพราะไหวพริบปฏิภาณ การงานและการเงินพัฒนาไปได้ด้วยดี คณะทำงานมีความสมัครสมานสามัคคีกันดี จะได้เลื่อนชั้นยศตำแหน่งและเงินเดือน มีรายได้ผลประโยชน์ตอบแทนเป็นที่พึงพอใจ มีโอกาสในการลงทุนเพื่อแสวงหาทรัพย์สินเงินทอง การร่วมหุ้นลงทุนจะประสบความสำเร็จได้ผลกำไรงอกงามดี มีเงินทองหมุนเวียนดี จะได้ผลประโยชน์ตอบแทนเป็นที่พึงพอใจ