ร่วมสมัย / ชะมวง พฤกษาถิ่น : เสพศิลปะให้สุนทรีย์ สร้างชีวิตให้รื่นรมย์ ชื่นชมธรรมชาติอย่างอิ่มเอมผ่านงานศิลป์

อยากชวนคนรักงานศิลปะและทั่วไปชมนิทรรศการศิลปกรรมศิลป์สิรินธร 2567 “หลากสีในสวนสวย” (COLOURS IN A GARDEN) จัดโดยศูนย์ศิลป์สิรินธรร่วมกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย(สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 69 พรรษา 2 เมษายน 2567 และเป็นการฉลองครบรอบ 31 ปี ศูนย์ศิลป์สิรินธร โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

ด้วยความมุ่งมั่นของฝ่ายจัดนิทรรศการ เปรียบเสมือนการสื่อสารโดยใช้ “ศิลปะ” ที่รังสรรค์โดย “ศิลปิน” เป็นตัวแทนความรักและกตัญญูต่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ “ศูนย์ศิลป์สิรินธร” ตลอดจนเป็นการแสดงความเคารพของศิษย์ที่มีต่อนายสังคม ทองมี ครูผู้เป็นต้นแบบแห่งแรงบันดาลใจและเป็นกำลังสำคัญของวงการศิลปศึกษาของประเทศ ดั่งสวนที่สวยงามย่อมเกิดจากพันธุ์ไม้นานาชนิดได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม ภายในนิทรรศการเต็มไปด้วยผลงานศิลปะที่ทำให้ผู้ชมได้ปลดปล่อยอารมณ์ ชมธรรมชาติอย่างอิ่มเอมผ่านงานศิลป์ เหมือนอยู่ท่ามกลางสวนสวยที่อุดมสมบูรณ์อันเป็นที่มาของพันธุ์ไม้งามหลากสีสัน งอกงามและมอบคุณค่าคืนสู่สังคมโดยนำมาจัดแสดงมากถึง 112 ผลงาน ไฮไลต์ได้แก่ “มังกรบิน” ภาพวาดฝีพระหัตถ์ และ “Untitle” ภาพพิมพ์ฝีพระหัตถ์โลหะร่องลึก กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานศูนย์ศิลป์สิรินธร เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2548 และในปี 2566

อีกมุม ผลงานสะบัดฝีแปรงของศิษย์เก่าศูนย์ศิลป์สิรินธร 16 คน และผลงานของศิลปินรับเชิญ ได้แก่ นายพิชัย นิรัตน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ชื่อ “สาระลังกา 2546”, “กล้วยไม้เมืองเหนือ 2007” และผลงาน “สัมพันธภาพ” ของนายสุรชัย จันทิมาธร ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ แต่ละผลงานมีความงดงามแตกต่างกันไปอย่างมีเอกลักษณ์ ร่วมชื่นชมนิทรรศการศิลปกรรมศิลป์สิรินธร “หลากสีในสวนสวย” ที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ จัดแสดงถึง 26 เมษายน 2567 ชมฟรี และสามารถจับจองผลงานได้ รายได้นำไปใช้เพื่อการกุศลและสาธารณะประโยชน์