วันที่ 18 เมษายน 67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ตำบลบางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร นายวัฒนา พรประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร ได้ร่วมกับ นายเผดิม รอดอินทร์ ประมงจังหวัดสมุทรสาคร, นางสายเพชร จังกาจิตต์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยตัวแทน สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจวัดสมุทรสาคร โดยมีจนท.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 2 (สมุทรสาคร) กอ.รม.น.จ.สมุทรสาคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มาร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์ความปลอดภัย 

ทั้งนี้เพื่อทำการออกตรวจสภาพน้ำจากคูคลองแหล่งน้ำสาธารณ"ทสจ.สมุทรสาคร ลุยตรวจสัตว์น้ำดูสารตกค้างในคลอง รอบรง.เก็บแคดเมียมที่ ต.บางน้ำจืด ะ เพื่อตรวจปัญหาสารแคดเมียมตำต้างในสัตว์น้ำ ณ บริเวณโดยรอบโรงงานที่พบกากแคดเมียม ในพื้นที่ ต.บางน้ำจิด อ.เมืองสมุทรสาคร และใกล้เคียง เพื่อร่วมคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนต่อไป โดยมีคณะลงเก็บตัวอย่างน้ำและสัตว์น้ำ (กุ้ง-ปลา) ของแหล่งน้ำธรรมชาติ 

ล่าสุดได้ทำการเก็บตัวอย่างน้ำในคลองเพื่อตรวจเช้คปัญหาทางคุณภาพนั้นอยู่ใกล้กับ บ.เจ แอนด์ บี เมททอล จำกัด หมู่ที่ 2 ต.บางน้ำจืด วัดสมุทรสาคร รวมประมาณ 5 จุด และจุดใกล้ บ.ชิน หงส์ เฉิง อินเตอร์เทค (2008) จำกัด หมู่ 6 ต.บางน้ำจืด จำนวน  3 จุด นอกจากนี้ตรวจหาบริเวณโกดังคลองมะเดื่อ ต.คลอมมะเดื่อ จำนวน 4 จุด รวม 12 จุด ซึ่งเป็นการเก็บตัวอย่างน้ำจากแหล่งน้ำสาธารณะ ที่สามารถตรวจพบกากแคดเมียม  

ทั้งนี้ก่อนจะส่งไปตรวจ (ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาพเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขตสมุทรสาคร) โดยขณะเดียวกันทาง สนง.สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ จ.สมุทรสาคร ร่วมเก็บตัวอย่างน้ำทั้งฝุ่น และละอองในอากาศ เพื่อเอาไปตรวจสอบหาผลในสารตกค้างของแคดเมียมของสิ่งแวดล้อมที่ภายนอกโรงงาน ส่วนที่เคยพบแคดเมียมก็จะนำส่งไปตรวจวิเคราะห์หาสารแคดเมียมที่ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ โดยคาดว่า สามารรถทราบผลได้ประมาณ 3 -5 วัน ทั้งนี้สำหรับทาง ทสจ.สมุทรสาคร จะได้ประชาสัมพันธ์เพื่อห้ามประชาชนใช้น้ำในคลองชั่วคราว และหรือห้ามบริโภคสัตว์น้ำในแหล่งดังกล่าวเพื่อหลีกเสี่ยงมีสารอันตรายจากแคดเมียมตกค้างต่อไป  

ซึ่งถ้าหากผลการตรวจชิ้นเนื้อปลาหรือสัตว์น้ำอื่นๆ ในคลองที่อยู่ใกล้ รง.ดังกล่าวในย่านตำบลบางน้ำจืด ออกมาแล้วจะได้ยันกับชาวบ้านถึงความปลอดภัยหรือไม่ หรืออาจมีการปนเปื้อนไปลงสู่สัตว์น้ำในลำคลองหรือไม่ สำหรับผลการตรวจเช็คคุณภาพน้ำที่ส่งไปตรวจวัดปัญหาปนเปื้อนก็เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจ