วันที่ 18 เม.ย.67 ที่ห้องประชุมสุนทรราชเดช ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม่) นายชรินทร์ ทองสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานปิดศูนย์ฯปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการสงกรานต์ปี67 พร้อมสรุปผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย.67 เกิดอุบัติเหตุ 4 ครั้ง บาดเจ็บ 2 รายและ เสียชีวิต 4 ราย โดยจังหวัดยโสธรมีการตั้งจุดตรวจระดับอำเภอทั้งหมด 17 จุด และ จุดบริการประชาชนจำนวน 109 จุด