เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ระดม จนท. จัดกิจกรรม "Big cleaning day" ลุยล้าง ทำความสะอาดเมือง ฟุตบาท ลู่วิ่ง ริมคลองละลม หลังเสร็จงานสงกรานต์ เพื่อปรับภูมิทัศน์ รักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

วันที่ 17 เม.ย.67 นางสิรินันท์ มณีราชกิจ รองนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ นายพงศธร อัครพงษ์วิวัฒ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์  พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , หัวหน้าสำนักปลัด เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานเทศกิจ ได้ “จัดกิจกรรม Big cleaning day ” ล้างทำความสะอาดถนน เนื่องในงานเทศกาลสงกรานต์  โดยได้นำรถตรวจการณ์ ดับเพลิง กู้ภัย รถขยะ พร้อมอุปกรณ์ทำความสะอาด ออกล้าง กวาดทำความสะอาด ฟุตบาท และลู่วิ่ง บริเวณคลองละลมโบราณ ลูกที่ 1 ถึง ลูกที่ 4 ในเขตเทศบาล ซึ่งเป็นจุดขายสินค้า งานประเพณีสงกรานต์ตลอดเวลา 3 วันที่ผ่านมา และเป็นสถานที่ ที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวสาดน้ำเล่นสงกรานต์ และน้ำที่นำมาสาดได้ผสมกับแป้ง ทำให้มีคราบแป้งลงบนพื้นฟุตบาท และลู่วิ่ง เกิดความสกปรก 

ทางเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จึงได้นำเจ้าหน้าที่เข้ามาทำการฉีดน้ำล้าง กวาด ทำความสะอาด ฟุตบาท และลู่วิ่ง บริเวณคลองละลมโบราณ ลูกที่ 1 ถึง ลูกที่ 4 เพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์ รักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พร้อมขอความร่วมมือพี่น้อง ประชาชนได้ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดในชุมชน