วันที่17 เม.ย.67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสุภาพร สลับศรี สส.ยโสธร เขต 1 พรรคไทยสร้างไทย ได้ร่วมกิจกรรมสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ในกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป จากนั้นได้นำรดน้ำขอพรผู้สูงอายุที่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับลูกหลานชาวตำบลกระจาย พร้อมขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว ตามที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระจายได้จัดขึ้นในการสืบสานวัฒนธรรมขนปธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม

โดยมีนายผดุงเกียรติ สลับศรี ที่ปรึกษาพิเศษนายก อบจ.ยโสธร สมาชิกสภา อบจ.ยโสธรเขตพื้นที่อำเภอป่าติ้ว คณะผู้บริหาร อบต.กระจาย ส.อบต.ผู้นำท้องที่ตลอดจนประชาชนและผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลกระจายร่วมกิจกรรมในครั้งนี้