บทความ : จัดแข่งขันเรือใบข้ามอ่าวหัวหินสู่หาดเตยงาม มหกรรมกีฬาเรือใบเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร และพระราชทานรางวัลนิรันดรหางเสือเรือพระที่นั่งเวคาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ แก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันเรือใบข้ามอ่าว และพระราชทานรางวัลการแข่งขันเรือใบ ใน “มหกรรมกีฬาเรือใบเฉลิมพระเกียรติฯ” โดยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบข้ามอ่าวด้วย

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2509 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงแล่นใบประเภทโอเค นามว่าเรือ “เวคา” จากพระราชวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ออกเดินทางข้ามอ่าวไทยมายังอ่าวนาวิกโยธิน รวมระยะทาง 60 ไมล์ทะเล ซึ่งการแล่นใบครั้งนั้นได้ทรงเรือใบเพียงลำพัง โดยมีเรือตามเสด็จเพียง 3 ลำเท่านั้น คือ เรือของหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี เรือของพระองค์เจ้าพีระพงศ์ภาณุเดช และเรือของพลเรือโท สนอง นิสาลักษณ์ ทรงออกจากวังไกลกังวลเวลา 04.28 น. ถึงอ่าวนาวิกโยธินเวลา 21.28 น. เป็นเวลาถึง 17 ชั่วโมง และยังทรงนำธงราชนาวิกโยธินมาปักไว้เหนือยอดก้อนหินที่ชายหาดแห่งนี้ อันเป็นการแสดงออกถึงพระวิริยอุตสาหะ ที่ปวงชนทุกหมู่เหล่าสมควรน้อมนำพระราชกรณียกิจด้านความเพียรความอดทนไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังทรงแฝงความหมายที่ลึกซึ้ง ดังพระราชดำรัสที่ได้ตรัสไว้ว่า

"การเล่นเรือ สอนให้คนคิดเอง ทำเอง เพราะเมื่อเราลงไปเล่นเรือแล้ว เรือไม่วิ่งจะไม่มีใครมาคอยสอน เราต้องคิดเอง ทำเอง ว่าลมมาทางไหน ลมแรงขนาดนี้ เราสู้ไหวไหม ถ้าไหวเราก็สู้ ถ้าไม่ไหวแล้วเรายังสู้ เรือก็คว่ำ ถ้าลมเบา เราจะต้องทำอย่างไร เรือจึงจะวิ่ง แล้วถ้าไม่มีลมเราจะทำอย่างไร เราก็ควรจะนั่งรอสักครู่ให้ลมมา ถ้าเราเล่นเรือเป็น ดูทิศทางลมเป็น ถ้าเราเป็นตัวนี้ เด็กไทยเป็นตัวนี้ แล้วนำมาใช้ในชีวิต นำมาใช้ในกิจการงานได้ ไม่มีทางขาดทุน เพราะเรารู้เทคนิคการใช้ชีวิต เด็กไทยจะรู้จักและเข้าใจการคิดเอง ทำเอง ..."

ต่อมาในปีเดียวกัน ได้พระราชทานหางเสือเรือพระที่นั่งเวคา ที่ทรงแล่นใบข้ามอ่าวไทย เพื่อเป็นรางวัลนิรันดร แก่ผู้ชนะเลิศในการแข่งขันเรือใบข้ามอ่าวไทยประจำปีของสมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จนถึงปัจจุบัน นอกจากจะทรงโปรดกีฬาเรือใบแล้ว รวมทั้งมีพระอัจฉริยภาพในการต่อเรือใบด้วยพระองค์เอง ซึ่งเรือใบฝีพระหัตถ์ลำแรกที่ทรงต่อเป็นเรือ ประเภทเอ็นเตอร์ไพรส์ พระราชทานนามเรือว่า “ราชประแตน” ทรงต่อเรือใบโอเคลำแรกนาม “นวฤกษ์”ทรงจัดตั้งสโมสรเรือใบส่วนพระองค์ขึ้น คือ หมวดเรือใบหลวงจิตรลดา ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์ สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย และสโมสรเรือราชวรุณที่เมืองพัทยา นอกจากนี้ได้ทรงออกแบบเรือใบขึ้นอีกประเภทหนึ่ง พระราชทานนามว่า “เรือมด” ทรงจดลิขสิทธิ์ที่ประเทศอังกฤษ เป็นประเภท INTERNATIONAL MOTH CLASS ต่อมาทรงพัฒนาเรือแบบมดขึ้นมาใหม่ โดยได้พระราชทาน นามว่าเรือใบ“ซูเปอร์มด” และเรือใบ“ไมโครมด”

ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กองทัพเรือร่วมกับสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดมหกรรมกีฬาเรือใบเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกอบด้วย การแข่งขันเรือใบข้ามอ่าวจากหัวหิน มายังอ่าวนาวิกโยธิน หาดเตยงาม อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และการแข่งขันเรือใบทางไกล ณ หาดเตยงาม ซึ่งทำการแข่งขันในวันที่ 19 เมษายน 2567 และการแข่งขันเรือใบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ณ อ่าวดงตาล อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 21 ถึง 23 เมษายน 2567

กองทัพเรือได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการแข่งขันเรือใบ ในรายการมหกรรมกีฬาเรือใบเฉลิมพระเกียรติ และพระราชทานรางวัลนิรันดรหางเสือเรือพระที่นั่งเวคาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันเรือใบข้ามอ่าว และพระราชทานถ้วยรางวัลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันเรือใบทางไกลประเภท Overall และประเภท Optimist โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะทรงร่วมการแข่งขันกีฬาเรือใบข้ามอ่าวในทีมเรือใบรุ่น ไออาร์ซี ซีโร่ (IRC Zero) ยังความปลื้มปิติแก่กำลังพลกองทัพเรือ ตลอดจนนักกีฬาเรือใบทุกคน ที่จะได้มีโอกาสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

นับเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของกีฬาแล่นใบไทย ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในการสืบสาน รักษา และต่อยอดกีฬาเรือใบ ซึ่งเป็นกีฬาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระปรีชาสามารถในการเล่นใบ อันจะเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังให้เยาวชนไทยหันมาสนใจในกีฬาเรือใบให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น

สำนักงานโฆษกกองทัพเรือ