ช่วงดึกของวันที่ 15 เมษายน 2567 ประชาชนเริ่มทยอยเดินทางกลับหลังวัยหยุดยาวช่วงสงกรานต์ เข้า กรุงเทพฯ หลังหมดวันหยุดยาว  โดยบรรยากาศช่วง กลางคืนที่ผ่านมา การเดินทางกลับชองประชาชนชาวที่มีภูมิลำเนาอยู่ภาคอีสาน  ขณะที่ บริเวณถนนมิตรภาพ ช่วง  กม.ที่ 39 ลงมา จาก ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ. นคราชสีมา ซึ่ง เป็นเส้นทาง ลงเนินเขา กลางดง  โดยบรรยากาศมีรถจำนวนมาก เต็มพื้นที่  เพื่อเข้าสู่อำเภอมวกเหล็ก จ.สระบุรี  ปริมาณรถหนาแน่น เต็มช่องทาง โดยทางเจ้าหน้าที่ ตำรวจทางหลวง จ.นครราชสีมา ได้มีการเปิดเส้นทางพิเศษลงมา จาก  ต. กลางดง อ.ปากช่อง จ. นครราชสีมา ในขณะที่ ช่วง อ.มวกเหล็ก ถึง อ.แก่งคอย ได้เปิดช่องทางพิเศษจาก กม. 30 อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี  ถึง กม. 17 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เพื่อเข้าตัวเมือง สระบุรี มีรถหนาแน่นเต็มทุกช่องทางจราจร ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงสระบุรี เจ้าหน้าที่แขวงการทางสระบุรี คอยอำนวยความสะดวกกับผู้เดินทางกลับ กรุงเทพมหานคร 

  ขณะที่เส้นทางถนนสายพหลโยธิน ขาเข้า กรุงเทพฯนั้น ช่วง กม. 99  อ.เมือง จ.สระบุรี  บรรยากาศยังมีรถวิ่งได้ต่อเนื่องทำความเร็ว 60  กม.ต่อชั่วโมง และช่วงเวลา 21.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงหินกองสระบุรีเนื่องจากมีปริมาณรถหนาแน่น ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการเปิดช่องทางพิเศษขาเข้า กรุงเทพฯจำนวน 8 เลน โดยเปิดจาก หลัก กม.ที่ 99 ถึง กม. 71 เขต   อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา  และ อาจเปิดยาว ถึง กม. 54 เขต อ.บางประอินทร์  จ. พระนครศรีอยุธยา  ถ้ามีปริมาณรถมาก ส่วนรถที่จะเข้า สระบุรี ใช้ช่องทางคู่ขนาน