"ก.อุตฯ"ถก"ผู้ว่าฯตาก"ตรวจสภาพบ่อกักเก็บ เตรียมพร้อมขนย้ายกากตะกอนแคดเมียม 12,535 ตัน ด้าน “กปภ.” ย้ำ “น้ำประปา” ปลอดภัยไร้สารแคดเมียม


เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2567 นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดการกากตะกอนแร่แคดเมียมของกระทรวงอุตสาหกรรม ว่า ล่าสุดได้มีการหารือร่วมกับ นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เกี่ยวกับเรื่องความพร้อมของพื้นที่ที่จะขนย้ายกากตะกอนแร่แคดเมียม กลับไปฝังกลบที่แหล่งกากตะกอนแร่เดิมที่จังหวัดตาก ตามแนวทางของคณะกรรมการอำนวยการการขนย้ายกากแคดเมียมและกากสังกะสี ที่ได้มีการประชุมแผนการขนย้ายกากตะกอนแร่แคดเมียม เมื่อวันที่ (13 เมษายน) นั้น ซึ่งล่าสุดกระทรวงอุตสาหกรรมได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากส่วนราชการในจังหวัดตากที่เกี่ยวข้อง

โดยได้ร่วมกันเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบพื้นที่หน้างาน อาทิ ตรวจสภาพความแข็งแรงของบ่อฝังกลบให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม การตรวจสอบโครงสร้างและพื้นผิวของบ่อปูนซีเมนต์ ระบบรวบรวมน้ำชะล้างและการปูก้นหลุมให้เรียบร้อยตามที่ระบุในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) ตรวจสอบเครื่องจักรในการขนย้ายถุง Big Bag กากตะกอนแร่แคดเมียมไปฝังกลบ รวมทั้งมีการตรวจประเมินสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม ไม่ให้กระทบกับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรม ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในระบบการฝังกลบว่ามีความปลอดภัยตามหลักวิชาการและปลอดภัยต่อประชาชนในพื้นที่มากที่สุด

ทั้งนี้ ทางจังหวัดตาก ได้มีคำสั่งใช้ พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ตามมาตรา 29 ประกาศห้ามไม่ให้บุคคลเข้าไปอยู่อาศัยหรือดำเนินกิจการใดในพื้นที่โรงงานฯพื้นที่ฝังกลบ ในรัศมี 100 เมตร จากบริเวณโดยรอบบ่อกักเก็บกากอุตสาหกรรม ทั้ง 7 บ่อ และอาคารโรงเก็บพัสดุที่มีกากตะกอนแร่แคดเมียมบรรจุในถุงบิ๊กแบ็กภายในอาคาร เป็นระยะเวลา 90 วันนับแต่วันประกาศเป็นต้นไป

นอกจากนี้ ยังได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมกันตรวจสอบและติดตามโรงงานต้องสงสัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งจากการตรวจสอบในช่วงที่ผ่านมา ยังไม่พบกากตะกอนแร่แคดเมียมเพิ่มเติม ทำให้ในปัจจุบันมีปริมาณกากตะกอนแร่แคดเมียมที่พบยังคงอยู่ที่ 12,535 ตัน แต่ยังได้เน้นย้ำให้ทีมเจ้าหน้าที่ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ยังคงดำเนินการตรวจสอบและติดตามโรงงานและโกดังที่อยู่ในพื้นที่ต้องสงสัย ให้มีการค้นหากากตะกอนแร่แคดเมียมอย่างต่อเนื่อง
"กระทรวงอุตสาหกรรมมีความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้อย่างรัดกุม โดยได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่พื้นที่จังหวัดตาก ซึ่งเป็นต้นทางของแหล่งฝังกลบกากตะกอนแร่เดิม รวมถึงทุกจังหวัดที่มีการตรวจพบการลักลอบกักเก็บกากตะกอนแร่แคดเมียม เพื่อให้ประชาชนมั่นใจในความปลอดภัย และประสิทธิภาพการดำเนินงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง" นายณัฐพล กล่าว

ด้าน นายจักรพงศ์ คำจันทร์ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า กรณีโรงงานลักลอบสะสมกากแคดเมียมซึ่งเป็นสารที่อันตรายต่อสุขภาพ จากโกดังเก็บกากแร่แคดเมียมและกากสังกะสี ต.หนองบัวใต้ อ.เมือง จ.ตาก นั้น กองอนามัยฉุกเฉิน กรมอนามัย ได้รายงานสถานการณ์การเกิดภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ข้อมูล ณ วันที่ 14 เมษายน 2567 จากการเก็บตัวอย่างอาหารและน้ำประปา พบว่า ผลการตรวจคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่ จ.ตาก จ.สมุทรสาคร และ จ.ชลบุรี อยู่ในภาวะปกติ มั่นใจใช้น้ำได้ ทั้งนี้ กปภ. ยังคงเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำดิบและน้ำประปาเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำตามมาตรฐานคุณภาพน้ำของ กปภ. พร้อมยืนยันแหล่งน้ำดิบของ กปภ. ที่ใช้สำหรับผลิตน้ำประปาไม่ได้รับผลกระทบจากสารแคดเมียมแต่อย่างใด เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพน้ำประปาให้กับประชาชนในการอุปโภคบริโภคอย่างปลอดภัย

“ กปภ. ได้มีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดิบ รวมทั้งสารปนเปื้อนที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำอย่างใกล้ชิด ด้วยการเก็บตัวอย่างน้ำดิบและน้ำประปาที่ผลิตของ กปภ. 234 สาขา เป็นประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีเหตุการณ์ที่อาจกระทบต่อคุณภาพน้ำเกิดขึ้น จะมีมาตรการในการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด จึงขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในระบบการผลิตน้ำประปาของ กปภ. หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ PWA Contact Center 1662 ตลอด 24 ชั่วโมง”