ผู้สื่อข่าวรายงานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ประจำวันที่ 15 เม.ย.67 ว่า อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างๆ ณ วันที่ 11 เม.ย.67 เวลา 13.30 น. (ตามตารางประกอบข้างล่าง) โดยเงินดอลลาร์สหรัฐรับซื้อ 36.17 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ขายออก 36.90 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ