นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ หัวหน้าสำนักงานผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า บรรยากาศการเดินทางของประชาชนผู้โดยสารในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 เป็นไปด้วยความคึกคัก โดยเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางโดยรถไฟ จำนวนทั้งสิ้น 75,499 คน แบ่งเป็นผู้โดยสารขบวนรถปกติ 75,321 คน และขบวนรถเสริมพิเศษช่วยการโดยสารอีก 178 คน แบ่งเป็นผู้โดยสารขาเข้า 33,715 คน ขาออก 41,784 คน สำหรับเส้นทางที่มีผู้โดยสารเดินทางหนาแน่นที่สุด คือ สายใต้ มีผู้โดยสารเดินทางจำนวน 27,437 คน รองลงมาคือ สายตะวันออกเฉียงเหนือ 18,223 คน สายเหนือ 13,180 คน สายตะวันออก 9,291 คน สายมหาชัย 6,204 คน และสายแม่กลอง 1,164 คน

ขณะที่บรรยากาศการเดินทางในวันนี้ (14 เมษายน 2567) ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ และสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) รวมถึงสถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ มีประชาชนเดินทางกลับบ้านช่วงหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ 2567 บางตา หลังจากประชาชนได้เดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ไปแล้ว ตั้งแต่เมื่อวันที่ 10 - 13 เมษายน ที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม การรถไฟฯ ยังให้ความสำคัญต่อการดูแลความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยกำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดูแลอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยตามระเบียบอย่างเคร่งครัด พร้อมกับร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่น จัดอาสาสมัครเฝ้าระวังทางผ่านเสมอระดับรถไฟ – รถยนต์ ที่มีความเสี่ยง หรือบริเวณที่เป็นชุมชนหนาแน่น เพื่อป้องกันเหตุทั้งทางถนนและทางรถไฟ ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2567 จนสิ้นสุดเทศกาลสงกรานต์

ขณะเดียวกันยังขอความร่วมมือไปยังผู้โดยสารทุกท่านให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด อาทิ ตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อยครบถ้วนก่อนขึ้นและลงจากขบวนรถ ไม่รับหรือฝากสิ่งของจากคนแปลกหน้า ห้ามดื่มสุราในเขตสถานีและบนขบวนรถ หากพบเห็นบุคคลที่มีพฤติกรรมน่าสงสัย ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่บนขบวนรถ หรือเจ้าหน้าที่สถานีทันที

สำหรับผู้โดยสารที่ประสงค์จะเดินทาง หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 หรือ เฟซบุ๊ก แฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย ตลอด 24 ชั่วโมง