นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ติดตามสถานการณ์กรุงเทพมหานคร (ศตส.กทม.) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ประจำวันที่ 13 เม.ย. 67 ประชุมติดตามภาพรวมสถานการณ์การจัดงานเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้ข้อมูล ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร

โดย ศตส.กทม. ได้รายงานสรุปสถิติประจำวันที่ 12 เม.ย. 67 สำหรับข้อมูลสถิติอัคคีภัย โดยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) พบเหตุเพลิงไหม้ รวม 21 เหตุ แบ่งออกเป็น ไฟไหม้หญ้า 16 เหตุ ไฟฟ้าลัดวงจร 4 เหตุ ไฟไหม้ยานพาหนะ 1 เหตุ รวมสะสม 2 วัน จำนวน 53 เหตุ เพิ่มจากสถิติปี 66 ในช่วงเวลาเดียวกัน แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต รายงานอุบัติเหตุทางถนน โดยสำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) พบอุบัติเหตุทางถนน 2 ครั้ง บาดเจ็บ 2 ราย เสียชีวิต 1 ราย ภาพรวมลดลงจากสถิติปี 66 ในช่วงเวลาเดียวกัน

ในการนี้ รองปลัดฯ ณัฐพงศ์ ได้สอบถามถึงรูปแบบการทำงานของ ศตส.กทม. ว่ามีการติดตามและรายงานสถานการณ์ในแต่ละวันอย่างไร ความถี่ในการรายงานเท่าไหร่ เพื่อที่จะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขทั้งในช่วง 7 วันอันตรายของเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ และปีต่อไป เพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว แม่นยำ และใช้กำลังบุคลากรได้อย่างเหมาะสม ไม่สิ้นเปลืองทรัพยากร พร้อมกันนี้ได้ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานที่ทุ่มเทแรงกายและสละเวลาในวันหยุดยาว เพื่อพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครและนักท่องเที่ยว ได้มีความสุขและความปลอดภัยในเทศกาลสาดน้ำปีนี้