มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ติดอันดับโลกในสาขาวิชาเฉพาะ (Narrow Subjects) จำนวน 13 สาขาวิชา จาก 55 สาขาวิชา และสาขาวิชาหลัก (Broad Subjects) ทั้ง 5 สาขาวิชา มากที่สุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศ จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกรายสาขาวิชา ประจำปี 2024 โดย QS World University Rankings

โดยผลการจัดอันดับปี 2024 สาขาวิชาเฉพาะที่อันดับดีที่สุดของ มช. ได้แก่ สาขาวิชา Nursing อันดับที่ 101-150 ของโลก หรืออันดับที่ 1 ร่วมของประเทศไทย อีกทั้งยังมีสาขาวิชา Economics & Econometrics ซึ่งได้รับการจัดอันดับเป็นปีแรก โดยได้รับการจัดอันดับที่ 451-500 ของโลก และสาขาวิชา Engineering – Electrical & Electronic และ Physics & Astronomy ที่กลับมาติดอันดับอีกครั้งในปี 2024 ซึ่งได้รับการจัดอันดับที่ 451-500 และอันดับที่ 551-600 ของโลก ตามลำดับ

สำหรับสาขาวิชาหลักที่อันดับดีที่สุด ได้แก่ สาขาวิชา Life Sciences & Medicine อันดับที่ 313 ของโลก และสาขาวิชา Natural Sciences  ได้รับการจัดอันดับในปีแรก โดยได้รับการจัดอันดับที่ 451-500 ของโลก อีกทั้งยังมีสาขาวิชา Art & Humanities และ Engineering & Technology ที่กลับมาติดอันดับอีกครั้งในปีนี้ ซึ่งได้รับการจัดอันดับที่ 451-500 และ อันดับที่ 501-550 ของโลก ตามลำดับ

ตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมิน QS World University Rankings  Subject มี 5 ด้าน ดังนี้ 1) Academic reputation  2) Employer reputation 3) Citations per paper 4) H-index และตัวชี้วัด 5) International Research Network ทั้งนี้ น้ำหนักการให้คะแนนในแต่ละตัวชี้วัดแตกต่างกันไปตามสาขาวิชา