พาณิชย์ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าเทศกาลสงกรานต์2567

นายอุดม  ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ตามนโยบายของนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายก,และ รมว.พาณิชย์ที่มอบหมายให้กรมการค้าภายใน ตรวจสอบรักษาความเป็นธรรมทางการค้า และป้องกันการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคในช่วงเทศกาลสงกรานต์ อธิบดีกรมการค้าภายในจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างต่อเนื่อง และในวันนี้กรมการค้าภายในได้บูรณาการร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าย่านตลาดสำเพ็ง และตลาดสดธนบุรี จากการตรวจสอบ พบว่าบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยที่ตลาดสำเพ็งคึกคักกว่าปีที่แล้ว ราคาสินค้ายังทรงตัวเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยสินค้าที่นิยมในช่วงนี้ คือปืนฉีดน้ำและอุปกรณ์เล่นน้ำ ขณะที่ตลาดสดธนบุรียังคงมีประชาชนมาซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าส่วนหนึ่งจะเริ่มทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาแล้ว 

ทั้งนี้หากผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าหรือเข้ารับบริการ สามารถร้องเรียน สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 สำนักงานพาณิชย์จังหวัด หรือสำนักงานชั่งตวงวัดสาขาทั่วประเทศ จะมีการตรวจสอบให้ความเป็นธรรม และหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด กรณีไม่มีการแสดงราคาสินค้าและบริการ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และหากจำหน่ายสินค้าและบริการในราคาสูงเกินสมควร กักตุนสินค้าและปฏิเสธการจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542   
#พาณิชย์ #สงกรานต์2567 #ข่าววันนี้ #ราคาสินค้า #สยามรัฐวันนี้