วันที่ 12 เม.ย.67 นายวิชัย ส่งเสริม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธรเปิดเผยว่าสำหรับสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่จังหวัดยโสธร ประจำวันที่ 12 เม.ย.67 ที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณสวนสาธารณพญาแถน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ซึ่งการตรวจวัดค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง วัดได้ 62.2 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีปริมาณเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน (11 เม.ย.67) และอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน กลุ่มเสี่ยงควรงดกิจกรรมกลางแจ้งหรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองเมื่อต้องอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานาน

และการตรวจสอบจุดความร้อน จากดาวเทียม Suomi NPP ระบบ VIIRS ในพื้นที่จังหวัดยโสธร ตามการรายงานของ Gistda เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 67 พบจุดความร้อน 1 จุด ในท้องที่อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธรเป็นพื้นที่สปก.และสภาพอากาศของจังหวัดยโสธรอยู่ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน (สีส้ม) ติดต่อกันหลายวัน ช่วงนี้อัตราการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์อ่อน การเผาไหม้ในที่โล่งก่อนเวลา 11.00 น.และหลังเวลา 16.00น.จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศได้มาก ดังนั้น ในช่วงที่มีฝุ่นสะสมอยู่ในบรรยากาศมาก และมีการเผาไหม้ในที่โล่งรวมทั้งการเกิดฝุ่นจากแหล่งต่างๆ ในพื้นที่ต่อเนื่องแบบนี้จะส่งผลทำให้ปริมาณฝุ่นสะสมในบรรยากาศเพิ่มขึ้น จนถึงระดับเสี่ยงต่อสุขภาพได้ และเพื่อป้องกันการเพิ่มขึ้นของฝุ่นและรักษาคุณภาพอากาศให้อยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน จึงขอความร่วมมือประชาชนจังหวัดยโสธรงดเผาในที่โล่งด้วย