รมช.คลัง ตรวจเยี่ยม ธอส.เผยยื่นกู้โครงการสินเชื่อบ้าน Happy Home กว่า 3,729 ราย วงเงินสินเชื่อกว่าหมื่นล้านบาท

วันนี้ (11 เม.ย.) นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติมอบนโยบายการบริหารงาน และติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายรัฐบาลของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) โดยมี นายอัครุตม์ สนธยานนท์ ประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการธนาคาร นายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการ ธอส. และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับและร่วมรับฟังนโยบาย และร่วมสังเกตการณ์ลูกค้ายื่นขอสินเชื่อในโครงการสินเชื่อบ้าน Happy Home สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อหรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัยในระดับราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5 ปีแรกเพียง 3.00% ต่อปี หลังเปิดให้ลูกค้ารับรหัสเข้าร่วมโครงการผ่าน Mobile Application : GHB ALL GEN เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ที่ผ่านมา ปรากฎว่ามีลูกค้ารับรหัสเข้าร่วมโครงการสูงถึง 3,729 ราย คิดเป็นวงเงินสินเชื่อกว่า 10,000 ล้านบาท

นายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐ ที่มีพันธกิจ "ทำให้คนไทยมีบ้าน" โดยตลอด 70 ปีที่ผ่านมาได้สนับสนุนให้คนไทยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองมาแล้วมากกว่า 1.4 ล้านครอบครัว ซึ่ง ธอส. ยังคงพร้อมปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง และดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม ) เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 ในการจัดทำมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์ และการเตรียมการเพื่อรองรับการดำเนินการยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลก (Thailand Vision)

โดยในส่วนของ ธอส. ได้มีการจัดทำ"โครงการสินเชื่อบ้าน Happy  Home" เพื่อช่วยกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ผ่านการมีที่อยู่อาศัยของคนไทยให้เพิ่มมากขึ้น และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ กรอบวงเงินรวม 20,000 ล้านบาท สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อหรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัยในระดับราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5 ปีแรก เท่ากับ 3.00% ต่อปี, ปีที่ 6-7 เท่ากับ MRR-2.00% ต่อปี, ปีที่ 8:9 เท่ากับ MRR-1.50% ต่อปี,ปีที่ 10 จนถึงตลอดอายุสัญญา กรณีลูกค้ารายย่อยเท่ากับ MRR-0.75% ต่อปี ลูกค้าสวัสดิการเท่ากับMRR-1.00% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยสำหรับซื้ออุปกรณ์ฯ เท่ากับ MRR (อัตราดอกเบี้ย MRR ของ ธอส.ปัจจุบันอยู่ที่ 6.90% ต่อปี) โดยหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม) เมื่อวันที่ 9 เมยายน 2567 มีมติเห็นชอบจัดทำโครงการสินเชื่อบ้าน Happy Home โดย ธอส. ได้เปิดให้ลูกค้าที่สนใจรับรหัสเข้าร่วมโครงการ ผ่าน MobileApplication : GHB ALL GEN ล่าสุด ณวันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 8.00 น มีลูกค้ารับรหัสเข้าร่ามโครงการแล้ว3,729 ราย คิดเป็นวงเงินสินเชื่อกว่า 10,000 ล้านบาท สะท้อนว่าลูกค้ายังคงมีความต้องการที่อยู่อาศัยในระดับราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท อยู่เป็นจำนวนมาก

“ด้วยลูกค้าให้การตอบรับ รับรหัสเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก เนื่องจากโครงการสินเชื่อบ้าน Happy Home สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด ทั้งในส่วนของอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำในช่วงแรก ทำให้ลูกค้าสามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และยังสามารถเลือกปลูกสร้างที่อยู่อาศัยได้ตามความต้องการมากขึ้น จากวงเงินในการขอสินเชื่อถึง 3 ล้านบาท มั่นใจว่าหลังจากนี้จะมีลูกค้าสนใจเข้าร่วมโครงการนี้อีกเป็นจำนวนมาก" นายกมลภพ กล่าว

ทั้งนี้ ในโอกาสเดียวกัน นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ยังได้ร่วมสังเกตการณ์ลูกค้าที่เข้ามายื่นขอสินเชื่อในโครงการสินเชื่อบ้าน Happy Home ที่ ธอส. สำนักงานใหญ่ด้วย โดยได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวของรัฐบาลและ ธอส. กับลูกค้าด้วย สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการสินเชื่อบ้าน Happy Homeผ่านทาง Moble Application : GHB ALL GEN และรับรหัสตัวเลข 6 หลัก ทาง GHB Buddy บน Appication  Line เพื่อนำมาประกอบการยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2568 หรือก่อนกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มกรอบวงเงินโครงการแล้ว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ GH Bank Call Center โทร 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดของธนาคารได้, Mobile Application : GHB ALL GEN และ www.ghbank.co.th

#ธอส #คนไทยมีบ้าน #ข่าววันนี้ #ดอกเบี้ยคงที่ #สินเชื่อบ้าน #สยามรัฐวันนี้