เนื่องด้วยวัดพระวรราชาทินัดดามาตุ ตำบลหนองย่างทอย อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้กำหนดจัดงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ปฏิบัติธรรม ฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก พร้อมด้วยพิธีพุทธาภิเษก หล่อพระพุทธเมตตา พระพุทธวชิร-เทพ พระพุทธมหาธรรมราชา พระพุทธศรีเทพ และพระพุทธมุจลิน เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า-โสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี สิริ-พัชร มหาวัชรราชธิดา

 

 

ในการนี้ ดร.หม่อมหลวงสราลี กิติยากร ให้เกียรติมาเป็นประธาน พร้อมด้วยนายวุฒิศักดิ์ รัตนสุวรรณ์ ที่ปรึกษารอง-นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายภูมิธรรม เวชยชัย ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ปฏิบัติธรรม ฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ๔ ภาค จำนวน ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา พร้อมด้วยหล่อพระพุทธเมตตา พระพุทธวชิรเทพ พระ-พุทธมหาธรรมราชา พระพุทธศรีเทพ พระพุทธมุจลิน และถวายผ้าไตรประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี- กรมหมื่นสุทธนารีนาถ แด่พระภาวนามังคลาจารย์ วิ. รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระวรราชาทินัดดามาตุ พระสงฆ์ผู้เป็นประธาน โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิ คณะกรรมการสมาคม พร้อมด้วยข้าราชการ พ่อค้าประชาชนชาวศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมในพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นขวัญกำลังใจแก่พุทธศาสนิกชนผู้มาสักการะบูชา ณ วัดพระวร-ราชาทินัดดามาตุ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา หลังจากนั้นเดินทางไปสักการะพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ ที่วัดผา-ซ่อนแก้ว จังหวัดเพชรบูรณ์