ORN ได้ฤกษ์ดี เชิญ Mrs Kate Simon หัวหน้าฝ่ายบริหารโรงเรียน Grimsdell & Mill Hill School ร่วมพิธีเตรียมก่อสร้าง Mill Hill International School Thailand โรงเรียนนานาชาติอังกฤษแห่งแรกในเชียงใหม่ เริ่มสร้าง 2 อาคาร ตึกอำนวยการและอาคารเรียน เปิดสอนเฟสแรกตั้งแต่ อายุ 3-11 ปี หรือเตรียมอนุบาล ถึง เกรด 6 ใช้หลักสูตรการเรียนการสอนที่โดดเด่นระดับโลก ผสานกับการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมนอกหลักสูตร เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาไทยและสากล คาดเปิดบริการได้ในปี 2568 

บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) หรือ  ORN  ได้รับเกียรติจาก Mrs. Kate Simon (นางเคท ไซม่อน) หัวหน้าฝ่ายบริหารโรงเรียน Grimsdell และ Mill Hill School จากประเทศอังกฤษ พร้อมด้วย นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ ประธานกรรมการบริหาร นางอารีย์ อุดมศิริธำรง กรรมการ นายปรีดิกร บูรณุปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายอรรคเดช อุดมศิริธำรง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมทีมผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีเตรียมก่อสร้าง Mill Hill International School Thailand ณ สำนักงานใหญ่ ORN จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 เมษายน ที่ผ่านมา

สำหรับ Mill Hill International School Thailand เปิดเฟสแรกรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 3 ปีขึ้นไปจนถึง 11 ปี หรือเตรียมอนุบาลถึงเกรด 6 โดยมีวิสัยทัศน์เพื่อเป็นโรงเรียนที่ให้การเรียนรู้แบบผสมผสาน ผ่านหลักสูตรการเรียนการสอนระดับนานาชาติและมุ่งเน้นกิจกรรมเพื่อสร้างความพร้อมให้นักเรียน สำหรับปัจจุบันและอนาคต ผ่านเครื่องมือในการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆอย่างครบครัน โดยเริ่มก่อสร้างอาคารสูง 2 ชั้น จำนวน 2 อาคาร ได้แก่ อาคารอำนวยการ และอาคารเรียน บนพื้นที่ 40 ไร่ พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้สำหรับเด็กๆ เพื่อมอบโอกาสที่หลากหลายให้กับนักเรียนทุกคน โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ พร้อมให้บริการได้ภายในปี 2568