นายกฯสั่งกระทรวงอุตสาหกรรมตรวจสอบกระบวนการขนย้ายสารอันตรายแคดเมียน พร้อมกำชับให้ปรับปรุงมาตรการควบคุมโรงงาน ขณะที่แพทย์พบคนงานโรงหลอมแคดเมียมสมุทรสาคร มีสารปนเปื้อนในร่างกาย 19 ราย โดย 8 ราย ออกอาการแล้ว 

    
 เมื่อวันที่ 8 เม.ย.67 เวลา 09.02 น. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง โพสต์ข้อความผ่าน X ถึงการตรวจพบสารอันตรายแคดเมียนที่โรงงานในจ.สมุทรสาคร  โดยระบุว่า จากข้อมูลที่ได้รับรายงานของทุกหน่วยงาน พบว่ามีข้อบกพร่องในแต่ละขั้นตอนพอสมควรตั้งแต่การอนุญาตที่ต้นทาง การควบคุมการขนส่งมาปลายทาง และรวมทั้งประสิทธิภาพของโรงงานที่ปลายทาง ดังนั้นเพื่อความรอบครอบและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ต้องสอบให้ได้ข้อเท็จจริงว่าการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ นั้น ถูกต้อง ครบถ้วน ดีแล้วอย่างที่ควรจะเป็นหรือเป็นความบกพร่องของตัวบุคคลที่เกี่ยวข้อง

    
 ผมจะมอบหมายให้กรมโรงงาน และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ตรวจสอบ และกำกับโรงงานที่รับจ้างบำบัดกากอุตสาหกรรมอย่างจริงจัง กระทรวงอุตสาหกรรมต้องหามาตรการควบคุมโรงงานให้ดำเนินการตามที่ได้รับอนุญาต พร้อมทั้งต้องทบทวนระบบการกำกับติดตามการขนส่งกากอุตสาหกรรมว่ายังดีพอหรือไม่ หากยังดีไม่พอก็ต้องปรับปรุงด่วนครับ

    
 วันเดียวกัน ช่วงเช้า นพ.กิตติ กรรภิรมย์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 5 ได้เดินทางมาหารือกับคณะแพทย์ และทีมงานสาธารณสุขในระหว่างรอรับตัวพนักงานบริษัทฯ ที่ตรวจพบว่ามีสารแคดเมียมและสังกะสีปนเปื้อนอยู่ในร่างกาย โดยได้เข้ารับการรักษาอาการภายในโรงพยาบาลสมุทรสาครรวมทั้งหมด 19 ราย

     
นพ.กิตติ เปิดเผยว่า ภายหลังพบกากแคมเมียมภายในโรงงาน 2 แห่ง ในพื้นที่ของจ.สมุทสาคร ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร จึงได้มีการจัดเตรียมพื้นที่ของรพ.สมุทรสาคร เพื่อทำการตรวจร่างกายคนงานของโรงงานที่ตรวจพบกากแคดเมียม และยังใช้เป็นสถานที่รักษาผู้ได้รับผลกระทบทางสุขภาพดังกล่าวเป็นการเฉพาะ เบื้องต้นพบพนักงานโรงหลอมจำนวน 8 คน ที่มีอาการป่วย และพบว่ามีสารปนเปื้อนในร่างกาย ส่วนคนงานที่เหลืออีก 11 คน จากการตรวจสอบพบว่ามีสารปนเปื้อนด้วยเช่นกัน แต่ยังไม่มีอาการผิดปกติ และในเช้าวันเดียวกันนี้  พนักงานโรงงานทั้ง 11 คน ก็จะเข้ารับการรักษาด้วยวิธีการให้ยาขับสารออกจากร่างกาย ดังนั้นพนักงานโรงงานทั้งหมดที่เข้ามารับการตรวจรักษาที่รพ.สมุทรสาครในวันนี้จึงมีทั้งหมด 19 คน
     
นอกจากนี้สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครยังได้เตรียมทีมสอบสวนโรค เพื่อลงพื้นที่สอบสวนโรคเพิ่มเติม และยังเป็นการเฝ้าระวัง พร้อมกับให้คำแนะนำเช่นเดียวกับศูนย์อนามัยที่ 5 ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม ก็ได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำอุปโภค-บริโภค และอาหารของประชาชนในชุมชนใกล้โรงงาน จำนวน 11 ตัวอย่าง ส่งห้องปฏิบัติการสาธารณสุข กรมอนามัย และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม เพื่อตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนของสารแคดเมียม ในภาชนะกักเก็บน้ำในครัวเรือน การปนเปื้อนในอาหาร เพื่อหาแนวทางลดความเสี่ยง จากการสัมผัส และแนวทางการป้องกันของประชาชน
    
 สำหรับ บริษัทฯ ที่ตรวจพบกากแคดเมียมและกากสังกะสี จากการตรวจสอบเมื่อวันที่ 7 เม.ย. ยังพบเพิ่มเติมอีกกว่า 1,000 ตัน ซึ่งต่อมา นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้ออกคำสั่งห้ามบุคคลใดเข้าในพื้นที่ หรือเข้าไปอาศัย หรือดำเนินกิจการใดๆ ในพื้นที่ใกล้สาธารณภัยโดยเด็ดขาด