คุณชลิฏา วณิชชากรพงศ์ กรรมการ และผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารและการตลาด บริษัท ลีวณิชย์ จำกัด ผู้นำเข้า และจัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสงไฮคูล และซุปเปอร์ไฮคูล รับรางวัล BUSINESS+PRODUCT INNOVATION AWARDS 2024 : สุดยอดนวัตกรรมสินค้า และบริการแห่งปี 2567 ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ยานยนต์ ด้วยผลิตภัณฑ์ “Super Hi-Kool BEYOND CERAMIC” ซึ่งในปีนี้ Super Hi-Kool BEYOND CERAMIC เป็นแบรนด์ฟิล์มกรองแสงเพียงแบรนด์เดียวที่ได้รับรางวัลนี้

สำหรับรางวัล BUSINESS+ PRODUCT INNOVATION AWARDS 2024 จัดขึ้นโดยนิตยสาร BUSINESS+ ร่วมกับวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อคัดเลือกสุดยอดสินค้า และบริการยอดเยี่ยมแห่งปี ที่ได้รับการตอบรับและคัดเลือกจากผู้บริโภคเป็นสินค้าที่ประสบความสำเร็จในตลาด ให้เป็นสุดยอดสินค้าและบริการแห่งปี 2567 ผลลัพธ์ที่ได้จากการสำรวจสะท้อนถึงความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอันโดดเด่นของสินค้าและบริการที่ดีในการดำเนินธุรกิจ โดยผ่านการวิจัยตลาดจากทีมผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล

ทั้งนี้ฟิล์มกรองแสง “Hi-Kool และ Super Hi-Kool” เป็นแบรนด์ฟิล์มกรองแสงที่มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อยกระดับนวัตกรรมฟิล์มกรองแสงอยู่เสมอ อีกทั้งยังเป็นฟิล์มกรองแสงที่ได้รับการการันตีจากเสียงผู้บริโภคที่ใช้จริง ในฐานะฟิล์มกรองแสงที่ลูกค้าเลือกใช้เป็นอันดับ 1 ทั่วประเทศ