มูลนิธิรามาธิบดีฯ ร่วมกับ วัดไตรมิตรวิทยาราม ชวนคนไทยสายมูฯทำบุญไหว้พระเพื่อเสริมสร้างสิริมงคล สักการะ "พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร" ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ซึ่งถือได้ว่าเป็นพระพุทธรูปทองมีคำบริสุทธิ์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก จนได้รับการขนานนามว่า "Golden Buddha" ซึ่งชาวไทย และคนต่างชาติ นิยมมาขอพรเรื่องความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และการเงินมั่นคง  

โอกาสนี้ขอเชิญผู้สนใจเช่าบูชาพระพุทธรูปทองคำไปบูชาสักการะที่บ้าน หรือมอบให้ผู้ใหญ่ ญาติมิตร ซึ่งจัดทำขึ้นในวาระพิเศษ  เพื่อระดมทุนสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีแห่งใหม่ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยคลิกสั่งจองได้ที่ www.ramafoundation.or.th

สำหรับการจัดสร้าง พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร (จำลอง) หรือ “พระพุทธรูปทองคำ” นั้นเกิดจาก มูลนิธิรามาธิบดีฯ ร่วมกับวัดไตรมิตรวิทยาราม ต้องการการสร้างมหากุศล เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีจิตศรัทธาได้เช่าบูชาพระพุทธรูปทองคำไปกราบสักการะที่บ้าน เสริมมงคลให้ชีวิตและครอบครัว และได้ร่วมทำบุญด้วยการช่วยเหลือผู้ป่วย ส่งเสริมบุญให้มีสุขภาพแข็งแรง เนื่องจากรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนแก่ “โครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี”อาคารแห่งใหม่เพื่อทดแทนอาคารเดิมที่ทรุดโทรมเนื่องจากให้บริการทางการแพทย์และดูแลสุขภาพของคนไทยมามากกว่า 50 ปี