วันที่ 7 เม.ย.67 เพจเฟซบุ๊ก ห้องแนะแนว ร้อยเอ็ดวิทยาลัย โพสต์ภาพนักเรียน 42 คน สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในคณะแพทยศาสตร์ในปีนี้ สามารถแยกได้เป็นคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 1 คน และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 41 คน ชาวเน็ตคอมเมนต์ชื่นชมในความสามารถของทั้ง 42 คน