วันที่ 7 เม.ย.67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  ซึ่ง ครอบครัวนาย สมพงษ์  อายุ 58 ปี  หมู่ 6 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี ได้ออกมาร้องเรียนว่า เจ้าของที่ข้างเคียงได้ขายที่ให้กับชาวบ้านอีกรายหนึ่งไป แต่เจ้าของที่รายใหม่ ก็จะทำการปิดทางเดินที่เคยใช้เป็นทางเข้า-ออก มาช้านานกว่า 30 ปี  แต่เมื่อเจ้าของที่รายใหม่จะใช้สิทธิ์ในความเป็นเจ้าของก็จะทำการปิดทางที่เคยใช้เป็นทางเข้า - ออก พวกตนพร้อมชาวบ้านอีก 4 ครัวเรือนก็จะเดือดร้อนไม่สามารถผ่านได้   เคยได้ร้องเรียนผ่าน นายวัฒนะ พ่วงเพ็ชร ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 ต.นิคมสร้างตนเอง มาแล้ว 

ซึ่ง นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเมืองลพบุรี   หลังจากรับทราบปัญหาถึงความเดือนของประชาชน  ข้าราชการกรมการปกครองอย่างนายอำเภอเมืองลพบุรี อย่างนายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเมืองลพบุรี     จึงไม่นิ่งนอนใจ  ได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อรับทราบปัญหาและจะหาแนวทางร่วมกันหาทางออก เบื้องต้นได้แนะนำผู้เดือดร้อนและญาติทั้ง 4 หลัง   และยังไม่ต้องลงนามในฐานะที่ดินข้างเคียง และผู้ใหญ่บ้านในฐานะตัวแทนนายอำเภอที่จะชี้แนวเขตทางสาธารณะ ยังไม่รับรอง ทั้งนี้เพื่อที่จะได้เจรจากับคู่กรณีที่เป็นเจ้าของที่คนใหม่ ให้บุคคลใน 4 ครัวเรือนมีทางเข้าออกบ้านอาศัยของตัวเองได้ ตามความเหมาะสมไปก่อน 

โดยการลงพื้นนายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเมืองลพบุรี   ในวันนี้ ทำให้บุคคลใน 4 ครัวเรือน คลายกังวลและความทุกข์ ลงได้บ้าง มีกำลังใจและเห็นแนวทาง การแก้ปัญหาด้วยการเอาใจใส่ของผู้ใหญ่บ้านและนายอำเภอด้วยดี   ซึ่งผู้สื่อข่าวเห็นว่าฝ่ายปกครอง มีหน้าที่ดุแลประชาชน โดยแท้จริง ทำให้ประชาชนทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น