ผูสื่อข่าวรายงานถึง สถานการณ์การสู้รบตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา ว่า ในพื้นที่ บ้านปางกาน(บ้านติ่นกานยิ่นหน่อง) จังหวัดเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง สหภาพเมียนมาตรงข้าม อ.แม่สอด จ.ตาก ถูกกองกำลังชนกลุ่มน้อยฝ่ายต่อต้านรัฐบาลเมียนมา ได้บุกโจมตีแล้วสามารถเข้ายึดกองบังคับการยุทธการปางกาน ได้สำเร็จ 

โดย ทหารเมียนมา กองบังคับการยุทธวิธี( บก.ยก.)ปางกาน ได้ถอนกำลังพลโดยร่นถอย ออกจากฐาน และทหารเมียนมาบางส่วนหลบหนี บางส่วนถูกกองกำลังชนกลุ่มน้อย กลุ่มต่อต้านฯ ควบคุมตัวไว้ได้ นอกจากนี้กลุ่มต่อต้านสามารถยึดอาวุธและกระสุนได้จำนวนมาก