“หมอชลน่าน” เผยหน่วยงานสาธารณสุขในสมุทรสาครลงพื้นที่ดูแลสุขภาพประชาชนใกล้โรงงานเก็บกากแคดเมียม พบเครียดเล็กน้อย 32 ราย

วันที่ 6 เม.ย.67 นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีพบกากแร่แคดเมียมและสังกะสีจำนวนมากในโรงงานแห่งหนึ่ง ในอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ว่า ได้รายงานสถานการณ์และการดำเนินงานทางการแพทย์และสาธารณสุขให้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ทราบแล้ว โดยหลังเกิดเหตุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครได้เร่งดำเนินการ ดังนี้ 1.ตรวจการปนเปื้อนสารแคดเมียมในสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ดิน ฝุ่น อากาศ น้ำดื่ม อาหาร บริเวณโรงงานและพื้นที่ใกล้เคียง 2.เฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพ กลุ่มผู้สัมผัสและกลุ่มเสี่ยง ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงโรงงาน สอบสวนโรค คัดกรองสุขภาพเชิงรุก 3.ให้ทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤติ (MCATT) ลงพื้นที่ประเมินสุขภาพจิต 4.โรงพยาบาลสมุทรสาคร เตรียมความพร้อมทั้งด้านสถานที่ ผู้เชี่ยวชาญ ยา เวชภัณฑ์และสารแก้พิษให้เพียงพอ 5.ลงพื้นที่ให้ความรู้กับ อสม. และผู้นำชุมชน รวมถึงประชาสัมพันธ์ในสื่อโซเชียลมีเดียหน่วยงานต่าง ๆ 

นพ.ชลน่านกล่าวต่อว่า ล่าสุด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ได้ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรสาคร โรงพยาบาลสมุทรสาคร รพ.สต.บางน้ำจืด ผู้นำชุมชน อสม. ลงพื้นที่สื่อสารให้ความรู้ สำรวจประเมินสุขภาพกายและสุขภาพจิตประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงโรงงาน จำนวน 94 ราย 34 ครัวเรือน พบมีอาการวิงเวียนศีรษะ 1 ราย ไอ คัดจมูก 1 ราย คันตามผิวหนัง 1 ราย ได้นัดหมายให้เข้ามารับการตรวจสุขภาพ และเฝ้าระวังสุ่มเก็บตัวอย่างปัสสาวะหาสารแคดเมียม ขณะที่ทีม MCATT ประเมินภาวะความเครียด พบมีความเครียดเล็กน้อย 32 ราย ไม่พบปัญหาภาวะซึมเศร้า ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครจะติดตามผลตรวจแคดเมียมในปัสสาวะของพนักงาน ที่ส่งตรวจเมื่อวันที่ 4 เมษายน ที่ผ่านมา ตรวจสุขภาพของพนักงานและประชาชนบริเวณใกล้เคียงโรงงาน และสุ่มเก็บตัวอย่างปัสสาวะตรวจหาแคดเมียม พร้อมทั้งให้ความรู้พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการขนย้ายกากแคดเมียม และแจกอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ในวันที่ 9 เมษายนนี้ และติดตามผลตรวจทางห้องปฏิบัติการตัวอย่างฝุ่นด้วย