วันที่ 6 เม.ย.67 นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบหมายให้ นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วย อุตสาหกรรมจังหวัดตาก ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดตาก ประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก หน่วยงานความมั่นคง ฝ่ายปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ไปยังบริษัทเบาด์ แอนด์ บียอน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 94 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก จ.ตาก ซึ่งเป็นแหล่งกักเก็บกากแร่แคดเมียม ที่มีการขนย้ายไปยังโรงงานในจังหวัดสมุทรสาคร ตามที่ปรากฏเป็นข่าวอยู่ในความสนใจของประชาชนในขณะนี้

โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ เป็นไปตามคำสั่งการของ นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาตรวจสอบดูความพร้อมของสถานที่ ที่จะรองรับกากแร่แคดเมียม ที่อาจจะถูกส่งกลับจาก จ.สมุทรสาคร ขนย้ายกลับมายังแหล่งกำเนิดเดิมที่ จ.ตาก ตามคำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทผู้ประกอบการฯ นำตรวจสอบและชี้แจงข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง 

โดยจุดแรก ได้ตรวจสอบที่บริเวณบ่อกักเก็บกากแร่แคดเมียม บ่อที่ 5 (จากทั้งหมด 7 บ่อ) ซึ่งได้มีการเปิดบ่อ ขุดกากแร่ออกไปแล้วทั้งหมด ซึ่งสภาพของพื้นที่บ่อ ยังมีความสมบูรณ์ตามมาตรฐาน ส่วนจุดที่ 2 เข้าตรวจสอบบ่อที่ 4 ที่ได้เปิดบ่อ ขุดกากแร่ไปแล้วบางส่วนประมาณ 1 ใน 3 โดยที่บ่อนี้ มีการปิดประกาศคำสั่งของอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ลงวันที่ 4 เมษายน 2567 ยึดอายัดกากแร่ไว้ตาม พรบ.โรงงาน พ.ศ.2535 ห้ามเคลื่อนย้ายกากแร่อย่างเด็ดขาด เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น 

นอกจากนี้ ยังกำหนดให้ผู้ประกอบการ นำผ้ายางพลาสติกมาปิดคลุมบ่อไว้ และให้ขยายเขตกั้นบ่อที่ขุดออกมา เพื่อป้องกันการรั่วไหล และการฟุ้งกระจายของแร่ ในระหว่างรอการเคลื่อนย้ายแร่ กลับมาฝังยังจุดกำเนิดเดิม จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่คลายความวิตกกังวล เนื่องจากคณะทำงานของจังหวัด จะดำเนินการตรวจสอบ และดูแลการปฎิบัติการเคลื่อนย้ายกากแร่ มาฝังกลบที่แหล่งกำเนิดทั้ง 2 บ่อ ใน จ.ตาก อย่างเข้มงวดและเข้มข้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ตามมา