วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 พันเอกพลพัฒน์  ธีรเนตร  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด(ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้ พันเอกถนอม วงค์พิมล หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยชุดเพิ่มประสิทธิภาพฯ ลงพื้นที่ ดำเนินงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 
     

โดยบูรณาการร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด, ศูนย์ป่าไม้ร้อยเอ็ด และหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ รอ.1(ดงมะอี่), ลาดตระเวนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงแม่เผด ตำบลคำพระอุง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการความพร้อม และความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ให้สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ และ การบูรณาการแก้ไขปัญหาต่อไป