วันที่ 4 เม.ย.67 เพจเฟซบุ๊ก GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) โพสต์ข้อความระบุว่า...

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) และจากดาวเทียมอีกหลายดวง เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 ไทยพบจุดความร้อนทั้งประเทศ 3,184 จุด ข้อมูลจากดาวเทียมยังระบุอีกว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่พบในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 1,846 จุด ตามด้วยพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 922 จุด พื้นที่เกษตร 214 จุด แหล่งชุมชนและอื่นๆ 120 จุด พื้นที่ สปก. 74 จุด รวมถึงพื้นที่ริมทางหลวง 8 จุด สำหรับจังหวัดที่พบจำนวนจุดความร้อนมากที่สุด คือ #เชียงใหม่ 565 จุด ตามด้วย #แม่ฮ่องสอน 558 จุด และ #กาญจนบุรี 348 จุด ตามลำดับ

ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านพบจุดความร้อนต่อเนื่อง โดยสูงสุดวานนี้ยังคงเป็นพม่า 6,538 จุด ตามด้วยลาว 5,478 จุด ไทย 3,184 จุด เวียดนาม 1,150 จุด กัมพูชา 517 จุด และมาเลเชีย 86 จุด

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรง GISTDA ยังคงติดตาม วิเคราะห์ และรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่

ท่านสามารถติดตามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

https://fire.gistda.or.th

สรุปสรุปสถิติจุดความร้อน (Hotspot) จากข้อมูลดาวเทียม Suomi NPP ระบบ VIIRS ในพื้นที่ประเทศไทย ได้ที่ https://fire.gistda.or.th/dashboard.html

ติดตามสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ผ่านแอปพลิเคชัน "#เช็คฝุ่น" ควบคู่ด้วย

#ข่าววันนี้ #GISTDA #อว #คุณภาพชีวิต #วิเคราะห์ข้อมูล #มลพิษทางอากาศ #ดาวเทียม #ข้อมูลดาวเทียม #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ฝุ่นพิษวิกฤติชาติ #รู้สู้ภัยพิบัติ #ไฟป่าหมอกควัน2567 #ไฟ #การประยุกต์ใช้ #พื้นที่เผาไหม้