พาณิชย์ผนึกกำลังพลังงาน มหาดไทย ลุยตรวจปั๊มน้ำมันทั่วประเทศรับสงกรานต์

ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ตามข้อสั่งการของนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้กรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศตรวจสอบสถานีบริการน้ำมัน โดยเน้นพื้นที่ที่เป็นเส้นทางผ่านไปยังจังหวัดต่างๆ และแหล่งท่องเที่ยวที่จะมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก เพื่อดูแลประชาชนที่เดินทางโดยรถยนต์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ กรมฯ ได้จัดชุดเฉพาะกิจตรวจสอบหัวจ่ายสถานีบริการน้ำมัน โดยประสานไปยังกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และผู้ค้าน้ำมันแบรนด์ต่างๆ เพื่อจัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกันตรวจสอบ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

โดยเมื่อวันที่ 1 เมษายน 67 ได้นำเจ้าหน้าที่กรมการค้าภายในลงพื้นที่ ร่วมกับกรมธุรกิจพลังงาน โดยมี นางสิริญญา ชูเวทย์ ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน ตรวจสอบหัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ที่สถานีบริการน้ำมัน Shell สาขาพระราม 2 และสถานีบริการน้ำมัน บางจาก สาขาพระราม 2 เขตแสมดำ ซึ่งอยู่บนเส้นทางเดินทางไปยังจังหวัดทางภาคใต้ และวันที่ 2 เมษายน 67 ได้ร่วมกับนายสาธิต กล่อมสวัสดิ์ พาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ และผู้แทนจากสำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ ตรวจสอบหัวจ่ายสถานีบริการ PT บางนา-ตราด กม.19 และ สถานีบริการ ปตท. บางนา-ตราด กม.34  จ.สมุทรปราการ ซึ่งอยู่บนเส้นทางเดินทางไปยังจังหวัดทางภาคตะวันออก พบว่า หัวจ่ายน้ำมันถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีเครื่องหมายคำรับรองชนิดชีลติดอยู่อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ การตรวจสอบของชุดเฉพาะกิจดังกล่าว เป็นดำเนินการเพิ่มเติมนอกเหนือจากการตรวจสอบปกติของเจ้าหน้าที่ โดยตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. – 1 เม.ย. 2567 ชุดเฉพาะกิจฯ ได้ตรวจไปแล้วจำนวน 840 สถานี 17,005 หัวจ่าย ถูกต้อง 838 สถานี 16,981  หัวจ่าย ผิด 2 สถานี 24 หัวจ่าย เป็นกรณีสิ้นอายุคำรับรอง ซึ่งได้ดำเนินคดีแล้ว      

รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเน้นย้ำให้สถานีบริการน้ำมันปฏิบัติให้ถูกต้องและตรวจสอบหัวจ่ายที่อยู่ในความดูแลอย่างสม่ำเสมอ หากพบการกระทำความผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด กรณีใช้หัวจ่ายที่ความคลาดเคลื่อน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับ ไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และกรณีดัดแปลงหัวจ่ายให้มีความคลาดเคลื่อนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 280,000 บาท หากประชาชนพบว่าสถานีบริการน้ำมันแห่งใดใช้หัวจ่ายที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือทางแอปพลิเคชันไลน์ @MR.DIT
#พาณิชย์ #พลังงาน #มหาดไทย #ข่าววันนี้