วันที่ 3 เม.ย.67 พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2567 อย่างต่อเนื่อง คณะตรวจเลือกที่ 4 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ณ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ โดยมี พลโท ชิษณุพงศ์ รอดศิริ แม่ทัพภาคที่ 1 และหน่วยรับผิดชอบในพื้นที่ ให้การต้อนรับ 

ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ ประธานกรรมการตรวจเลือกได้มีการชี้แจงการปฏิบัติพร้อมกับนำตรวจเยี่ยมการดำเนินการในจุดต่างๆ ตั้งแต่การตรวจร่างกายและกำหนดคนเป็นจำพวก, การวัดขนาด, การตรวจสอบ จนเสร็จสิ้นกระบวนการตรวจเลือกที่ชายไทยทุกคนต้องได้รับใบรับรองผลการตรวจเลือก (แบบ สด.43) โอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้พบปะพูดคุยกับผู้เข้ารับการตรวจเลือกและครอบครัว โดยกล่าวว่า กองทัพบกให้ความสำคัญในทุกขั้นตอนของกระบวนการตรวจเลือก ซึ่งคณะกรรมการตรวจเลือกทุกนาย ตั้งแต่ประธานการตรวจเลือก เจ้าหน้าที่สัสดีและแพทย์ทหาร ล้วนได้รับการคัดสรรและทบทวนการปฏิบัติเพื่อให้มีความพร้อม และสามารถดำเนินการในทุกขั้นตอนได้อย่างถูกต้องโปร่งใสเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด โดยหากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามภายในหน่วยตรวจเลือกได้ในทันที

สำหรับการตรวจเลือกทหารในสองวันที่ผ่านมา (1-2 เม.ย.67) มีผู้ที่ร้องขอเป็นทหารกองประจำการในวันตรวจเลือกรวมแล้วทั้งสิ้น 4,444 คน โดยมีพื้นที่ที่มีการร้องขอเต็มแล้วจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี และอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดี และกองทัพบก เชื่อว่าจะได้รับความร่วมมือจากชายไทยทุกคนที่จะเข้ารับการตรวจเลือกตามที่กองทัพบกได้กำหนด ในระหว่างวันที่ 1-12 เม.ย.67 (เว้น 6 เม.ย.67) ซึ่งผู้ที่สนใจและมีใจรักในอาชีพทหาร สามารถสมัครใจเพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยเฉพาะโอกาสในการต่อยอดทหารอาชีพได้ ณ หน่วยที่เข้ารับการตรวจเลือก